Antalet passagerare i bil

2016-03-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hejjag undrar om hur många personer det är tillåtet att åka med i en bil som det står på registreringsbeviset 4 passagerare, får man böter om det är fler? om det är så när kom denna lag vilket år?kan man hitta trafikreglerna på nätet?Vänligen
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom bilen är registrerad för fyra passagerare så får den inte ta med fler än fyra passagerare. Med andra ord så får bilen inrymma en förare och fyra passagerare, det vill säga fem personer. Detta framgår av Trafikförordning (1998:1276) 4:6 första stycket. Både förare och passagerare som överträder denna bestämmelse kan dömas till penningböter (Trafikförordning 14:3 åttonde stycket, och 14:8). Eftersom det dock oftast är svårt att avgöra vem av passagerarna som är övertalig i bilen så är det vanligen föraren som bötfälls.

Trafikförordningen trädde i kraft den 1 oktober 1999 och Trafikförordning 4:6 fick sin nuvarande lydelse genom Förordning (2008:1109) om ändring i trafikförordningen (1998:1276), varav bestämmelsen i sin nuvarande form trädde i kraft den 1 januari 2009. Reglerna i trafikförordningen finns att tillgå på flera håll på nätet, bland annat på lagen.nu, riksdagens hemsida och Transportstyrelsens hemsida.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (811)
2020-11-26 Kan jag ta nytt körkort i Tyskland om mitt svenska körkort är återkallat?
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

Alla besvarade frågor (86487)