Antagningskrav för att bli polis

2021-08-13 i Polis
FRÅGA
Hej! Jag vill gärna bli polis en dag men min fråga är ifall min chans att bli polis kan bli påverkad om min bror finns med i registret? Jag har nästan ingen kontakt med honom alls men det jag vet är att han har sålt narkotika men vet inte om han finns med i belastningsregistret och isåfall varför? Kan det ha en påverkan på mig och mitt drömyrke?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om din brors agerande kan ha en påverkande effekt beträffande dina möjligheter till att bli polis.

Vilka antagningskrav finns det för att bli polis i Sverige?

För att bli polis så finns det flertal antagningskrav. Sökanden ska vara svensk medborgare, myndig, ha körkort samt uppfylla ett antal olika behörigheter. Det uppställs även fysiska och psykologiska krav som måste vara uppfyllda. Anledningen till dessa är att de människor som utbildar sig till poliser ska anses kunna vara lämpade för yrket och inneha de egenskaper som efterfrågas.

Värt att nämna är att du även måste få en godkänd säkerhetsprövning. Detta innebär att du måste anses vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Detta innebär en intervju och en koll i belastningsregistret.

Har din brors bakgrund påverkan på dina möjligheter att klara säkerhetsprövningen?

Min uppfattning är att prövningen utförs med beaktande av den enskilda individen och dess bakgrund. Det enkla svaret blir således att din broders förflutna inte har betydelse för bedömningen huruvida du är redbar eller inte för att bli polis. Avgörande blir alltså din egna bakgrund, inte din broders.

Sammanfattningsvis är min uppfattning att det din bror utfört inte skall påverka dina chanser till att bli polis.

Jag önskar dig stort lycka till i antagningsprocessen till att bli polis!

Återkom gärna om du har fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?