Ansvarsfrihet om rattfylleri skedde för att rädda akut sjuk mor?

2019-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Inatt var jag tvungen att att sätta mig i bilen efter att ha druckit alkohol då jag hade min akut sjuka mor väntande hemma.Jag satte mig i bilen, efter cirka 20 meters körning blir jag direkt stoppad av polis. Jag får blåsa och följa med till polisstationen. Blåste enligt polisen 0.62 och dem förklarade att jag blir misstänkt för grovt rattfylleri. Jag valde under förhör att neka till brott då jag förklarar för polisen att jag handlat i nödvärn då jag farat min mors liv. Jag förklarar att jag endast satte mig i bilen för att komma hem till min mor så fort som möjligt då jag misstänke att det var fara för hennes liv och hon låg medvetslös hemma. Min mor har dokumenterad bipolär sjukdom samt labil diabetes, detta gör att hon ofta blir medvetslös och ramlar/säckar ihop på golvet och inte kan ta hand om sig själv. (detta är helt sant men som polisen vägrade tro på. Jag har dokument på att min mor varit tvångsinlagd 2 gånger på grund av psykisk ohälsa då hon anses vara en fara för sitt eget liv samt att hon lider av labil diabetes vilket försvårar detta.) Hur ser mina chanser ur att kunna bli friad från misstänken om grov rattfylleri ev. behålla mitt körkort som är nödvändigt för mig i mitt jobb och i vardagen? Självklart förstår jag att det är dumt att sätta sig bakom ratten men jag står fast vid att jag inte haft något annat val då det varit fara för någon annans liv, håller mitt resonemang i rätten?Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken, du hittar den här.

Nöd kan utesluta ansvar

Även om en gärning som egentligen utgör ett brott, tex köra alkoholpåverkad, har begåtts kan det anses föreligga en grund för ansvarsfrihet. En sådan grund är nödvärn, men det måste då handla om att du har försökt avvärja någon annans brott. Det är därför inte nödvärn som kan bli aktuellt i ditt fall, utan istället ansvarsfrihetsgrunden nöd. Det kan vara fråga om nöd när det finns fara för någon liv, i detta fall din mors. Den gärning du har begått, dvs köra alkoholpåverkad, måste stå i proportion till denna fara. Faran för din mors liv ska därför vägas mot risken med ditt handlande. (24 kap 1och 4 §§ brottsbalken)

Svårt att få ansvarsfrihet genom att hävda nöd

För att en handling i nöd inte ska ses som ett brott måste den vara behövlig. Finns det flera alternativa sätt att undanröja faran ska den brottsliga handlingen utgöra en sista utväg. Detta eftersom man i första hand ska välja att offra sina egna intressen än någon annans och därmed begå ett brott. Att köra bil grovt alkoholpåverkad utgör en fara för annans liv och det kan förmodligen anses att du istället skulle ha ringt en ambulans. Jag bedömer därför att det blir svårt för dig att frias från brottet genom att hävda att du handlade i nöd.

En förmildrande omständighet

Däremot kan den omständigheten att du körde alkoholpåverkad för att rädda din mors liv utgöra en förmildrande omständighet när domstolen bedömer vilket straff den ska utdöma. Det kan alltså innebära att du får ett mildare straff än du annars skulle ha fått. (se 29 kap 3 § 1 st p. 5 brottsbalken)

Sammanfattning och råd

Min bedömning är att ditt agerande inte kommer att falla under ansvarsfrihetsgrunden nöd. Däremot kommer det med allra största sannolikhet att ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av gärningens straffvärde. Det är dock ändå möjligt att hävda nöd vid en eventuell rättegång och på sätt ge det ett försök.

Jag vill även informera dig om att du eventuellt kan ha rätt till en offentlig försvarare. Det är dock inte vanligt att en sådan förordnas vid trafikmål. Om du inte anses ha rätt till en sådan, rekommenderar jag att du själv anlitar en advokat eftersom du är misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (770)
2019-07-18 Vad är straffet för rattfylleri?
2019-07-17 Om jag bryter mot två trafikregler när jag kör för fort, blir det en eller två böteslappar?
2019-07-14 Hur länge varar en prick för olovlig körning?
2019-07-14 Vad är straffet för att använda en bil med brukandeförbud?

Alla besvarade frågor (71226)