Ansvarig kommun vid LVU

2021-08-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejMitt barnbarn har blivit familjehemsplacerat enligt LVU. Något har skurit sig fullständigt mellan min dotter och socialtjänsten eftersom utredningen är full av överdrifter och t.o.m. BVC:s åsikter ignoreras.Vad händer om min dotter nu flyttar till en annan kommun? Tar socialtjänsten i den nya kommunen över ansvaret eller ligger det kvar hos nuvarande kommuns socaltjänst?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar kring huruvida det har någon betydelse för ditt barnbarns situation om din dotter flyttar till en annan kommun. Det kan inledningsvis nämnas att svaret på din fråga hittar vi i socialtjänstlagen.

Som regel är det den kommun som den enskilde vistas i (vistelsekommunen) ansvarar för socialtjänsten och att den enskilde får den stöd och hjälp som den behöver (2 a kap. 1 § och 2 kap. 1 § SOL ). Från den regeln finns dock flera undantag men vilka jag tolkar som inte relevanta i sammanhanget (jfr 2 a kap. 36 § SOL).

Det innebär alltså att om din dotter flyttar till en ny kommun så kommer kommunens ansvar för ditt barnbarn att inte flyttas över till den kommun som din dotter flyttar till. Annorlunda uttryckt så kommer ansvaret för ditt barnbarn att inte flyttas över till den kommun din dotter flyttar till.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?