FrågaFAMILJERÄTT06/07/2016

Ansvarar makar för varandras skulder?

Min make och jag ska skiljas och handlingar är inlämnade, och vi har fem månaders betänketid kvar, nu har han blivit anhållen och riskerar fängelse i ett år. Han har tagit krediter i sitt namn, jag har inte skrivit på dem. Eftersom han eventuellt hamnar i fängelse kommer han inte att kunna betala dem, kan dem skulderna hamna hos mig eftersom en del av dem togs då vi fortfarande var gifta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är nej. Makar svarar aldrig för varandras skulder. Om du däremot hade skrivit under kreditavtalet hade du själv blivit ansvarig såsom en av avtalsparterna, men det har du ju inte gjort. Att makar inte svarar för varandras skulder stadgas i äktenskapsbalken 1 kap 3§.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image