FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott17/02/2018

Ansvar vid s.k. "Brake Check" – Vårdslöshet i trafik

Vem gör sig skyldig till en olycka om man skulle göra en så kallad "brake check"?

Lawline svarar

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en "Brake Check"?

Med följande termen "Brake Check" utgår jag från att du menar när en person bromsar precis framför en annan bil så att den andre föraren måste väja åt sidan eller bara bromsa hårt.

Brottsligt?

Straffbestämmelser om trafik finns i lagen (1951:649) om vissa trafikbrott.

Enligt 1 § (här) så gör en person sig skyldig för vårdslöshet i trafik, när man brister i sin omsorg och varsamhet i trafik. "En förare får inte utan giltigt skäl "…" plötsligt bromsa eller på annat hindra andra förares körning" enligt 3 kap. 16 § (här) i trafikförordningen. Detta förutsätter att föraran agerar uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för för att en olycka sker, även om detta inte är avsikten.

Om en olycka orsakas av en person bromsar på ett sådant sätt, är det sannolikt att denna personen brustit i sin omsorg och därmed begått ett trafikbrott.

Jag hoppas att Din fråga blev besvarad.


Lawline RådgivareRådgivare