Ansvar för vara vid delleveranser

2020-09-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Avlämnande av vara vid distansköp. Om en vara har en delleverans dvs transporteras först med tåg till annan stad sedan körs ut till kunden med ex bil. Vem har ansvaret för delleveransen? Säljaren, transportören eller konsumenten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar vem som har ansvaret för en vara vid ett distansköp när transporten är uppdelad i delleveranser. Vad som gäller blir lite olika beroende på om det rör sig om ett konsumentköp eller inte. Är det en privatperson som köper något från en näringsidkare blir konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Är det inte ett konsumentköp blir istället köplagen tillämplig (1 §, 4 § köplagen). Här under går jag igenom vem som har ansvaret för varan under transporten när det är ett konsumentköp och när det inte är det.

Ansvaret under transporten vid ett konsumentköp

Risken och ansvaret för varan går över på köparen när varan blir avlämnad (8 § andra stycket konsumentköplagen). Innan dess är det säljaren som ansvarar för varan. För ett konsumentköp gäller att avlämnandet sker först när varan kommer i köparens besittning alternativt när en transportör som köparen har anlitat får varan i sin besittning (6 § konsumentköplagen). Det innebär att det är säljaren som ansvarar för varan ända fram till att varan når köparen eller en transportör som köparen anlitat. Om transporten har varit uppdelad i delleveranser innan den når fram till köparen eller en transportör som köparen anlitat så påverkar inte det ansvarsfrågan.

Bra att veta är också att konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån (3 § konsumentköplagen). Det innebär att det inte går att skriva avtal som gör att konsumenten hamnar i ett sämre läge än vad lagen ger. Med andra ord kan inte köparen och säljaren avtala om att köparen ska ha ett större ansvar för varan under transporten än vad som står i lagtexten.

Ansvaret under transporten vid övriga köp

Risken och ansvaret för varan går över på köparen när varan blir avlämnad (13 § köplagen). Innan ansvaret går över på köparen är det säljaren som ansvarar för varan. När varan blir avlämnad varierar lite beroende på vilken typ av köp det är. Vid ett distansköp sker avlämnandet så fort säljaren överlämnar varan till en självständig transportör (7 § andra stycket köplagen). Det innebär att köparen börjar ansvara för varan direkt när varan når transportören. Att leveransen sedan blir uppdelad i delleveranser påverkar inte ansvarsfrågan.

Bra att uppmärksamma är att köplagen är dispositivt (3 § köplagen). Det innebär att det är fullt möjligt för köparen och säljaren att avtala om villkor som skiljer sig från vad som står i lagtexten. Med andra ord är det möjligt att ansvaret för varan under transporten blir annorlunda än vad som står i lagtexten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93065)