Ansvar för träd som blåst över på grannens tomt

FRÅGA
Jag har en tämligen enkel fråga. Efter stormen Alfrida blåste en del träd ner på min grannes tomt och skadade i mindre omfattning hennes staket. Hon fick ersättning från sitt försäkringsbolag för detta. Två av träden stod innanför min tomtgräns. Hon kräver nu mig på att betala självrisken (1.500 kr). Är det ok?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om grannförhållanden finns i jordabalken (JB). Där anförs att varje fastighetsägare har ansvar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Om en granne till en fastighetsägare skulle störa sig på att en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt tränger in på grannens tomt, får grannen ta bort grenen (3 kap. 2 § JB).

Fråga i ditt fall är dock vem som bär ansvar för skada när träd faller ner över grannens tomt. Huruvida du ska ansvara för att två träd blåste ner på grannens staket beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Frågor man kan ställa sig är om du hade anledning att anta att träden skulle falla ner över grannens staket? Hur var väderförhållandena och hur är träden placerade i förhållande till grannens tomt? Har ni pratat tidigare om att ta ner träden? Eftersom det rör sig om en storm, vilket är något som du inte kan rå för är det inget som tyder på att du varit vårdslös på något sätt. Därför är det inte mycket grund för att göra dig ansvarig eller kräva 1.500 kr.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (298)
2019-11-06 Skadestånd pga en skada i butik
2019-11-01 Är det värt det att väcka skadeståndstalan för nedfällda träd?
2019-10-31 Skadeståndsskyldig när annan skadar lokal
2019-10-27 Får grannen släppa ut sitt avloppsvatten så det rinner in till oss?

Alla besvarade frågor (74625)