Ansvar för skulder

2017-02-08 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Gift sedan 5 år. Min make hade skulder i form av banklån och blacolån in i boet när vi gifte oss, är detta något jag skulle bli ansvarig för vid eventuell skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Äktenskapsbalkens 1 kap. 3§ framgår att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att eventuella betalningar inte kan krävas av dig. Dessa är alltså bundna till honom!

Det som eventuellt kan påverka dig är att du kommer få mindre egendom efter bodelningen. Huvudregeln är enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 2§ att vid beräkning av makarnas andelar i boet, ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär att din make har en möjlighet att avräkna sitt giftorättsgods, för att få täckning för sina skulder. Detta genererar i sin tur att han kommer ha mindre giftorättsgods att bidra med till bodelningen, och att du därför eventuellt kommer få mindre egendom ur bodelningen.

Sammanfattningsvis: nej, du kan aldrig bli ansvarig att betala din makes skulder!

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95760)