Ansvar för skada i hyresrätt

2015-08-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor i en hyreslägenhet där det är parkettgolv i ett par rum. I ett av rummen står det några blomkrukor på golvet. Alla blomkrukor har ett fat under för att undvika att vatten rinner genom krukan och ut på golvet. En fredag skulle jag resa bort och vattnade därför alla blommor innan jag åkte. När jag kom hem på söndag kväll märkte jag att vattnet runnit över fatet på en av blomkrukorna vilket orsakat att en pöl vatten legat på parkettgolvet över helgen. Detta resulterade i att några plattor i golvet sprack och är helt förstörda. Jag meddelade min hyresvärd som varit och konstaterat att det inte är några fuktskador men att de måste göra något åt de spruckna plattorna. Hyresvärden tycker det är jag som ska stå för kostnaderna som kommer uppstå det och mitt försäkringsbolag och jag tycker att hyresvärden ska stå för detta. Jag har läst i hyreslagen och som jag förstår är det en olycka men frågan är om jag varit vårdslös. Kan detta anses vara vårdslöshet?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

12 kap. 24 § Jordabalken (1970:994), JB, anger att en hyresgäst under hyrestiden ska vårda lägenheten med vad därtill hör. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller av vissa andra personer. Regeln är tvingande och kan inte avtalas bort. Normalt slitage, även om det krävs en underhållningsåtgärd, omfattas inte av hyresgästens skadeståndsansvar. Det kan i detta fall nog inte vara tal om normalt slitage.

Det måste bedömas om du varit vårdslös, som du själv skriver. Det är svårt att säga om du varit vårdslös. Denna s.k. fria culpabedömning görs i flera steg.

1. Vållande - Genom att vattna för mycket (?) har du orsakat skadan på golvet i lägenheten.

2. Adekvat kausalitet - Det har förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, s.k. adekvat kausalitet. Att golvet spricker om man vattnar för mycket kan ligga i farans riktning.

3. Culpa eller uppsåt - Du var medveten om riskerna och hade ett fat under krukan. Alltså har du vidtagit vissa förebyggande åtgärder. Du kan dock ha anses agerat vårdslöst genom att inte kontrollera hur mycket vatten som runnit ned.

Det är sammanfattningsvis svårt att utifrån uppgifterna konstatera om du agerat vårdslöst. Jag tenderar nog åt att du tyvärr varit vårdslös. Detta får naturligtvis försäkringsbolagen tvista om.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1771)
2020-10-29 Hyreslagen eller privatuthyrningslagen?
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?
2020-10-25 Uppsägningstider för andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (85610)