Ansvar för sambos skulder

2019-09-16 i Skuld
FRÅGA
Hej, Ska flytta ihop med min tjej. Som sambo, har jag ansvar för hennes skulder till kronofogden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige står var och en för sina skulder och du kommer aldrig bli betalningsansvarig för din sambos skulder. Det finns däremot en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom, och då skulle du som sambo kunna komma att påverkas.

Vad innebär det om Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom?

Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB) och det innebär i korta drag att den skuldsattes tillgångar kan tas om hand och säljs för att betala en skuld. Det finns alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom om denne är skuldsatt. De kommer i så fall utgå från att den egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, såvida ni inte kan bevisa att den är samägd eller att den ägs av dig (4:19 UB).

Hur kan du skydda dig vid en utmätning av din sambos egendom?

Du kan i syfte att skydda dina tillgångar, spara kvitton och andra handlingar som visar att det är dina tillgångar. På så sätt kan du visa att egendomen tillhör dig, och Kronofogden kan inte utmäta den för din sambos skulder.

Sammanfattningsvis kommer du aldrig bli betalningsansvarig för din sambos skulder, men om ni flyttar ihop är det bra om du kan bevisa vad du äger vid en eventuell utmätning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll