Ansvar för medpassagerare i taxi

FRÅGA
Hej.Jag kör taxi och i helgen var det en tjej som bokade och betalade taxin via växeln. Hennes kompis som också åkte med spydde ner hela baksätet och vid ankomst sprang dem från platsen. Hon som bokade taxin vägrar uppge hennes kompis uppgifter. Kan jag ställa skadestånd mot hon som bokade och betalade taxin (Dvs hon som jag ingått avtal med och som också reste med)Om jag inte kan göra det, hur skall jag göra nu?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2:1 Skadeståndslagen (SKL) är den som genom uppsåt eller oaktsamhet vållar sakskada annans egendom skadeståndsskyldig. Skadeståndets omfattning bestäms i 5:7 SKL, och bör i detta fall uppgå till saneringskostnaderna. Min bedömning är att tjejens kompis är skadeståndsskyldig.

Vidare handlar din fråga om tjejen på något vis kan komma att bli skyldig att betala sin väns skadeståndsansvar då det var hon som bokade taxiresan. Detta beror till stor del på hur ert avtal ser ut och därför är det svårt för mig att svara på denna fråga. Men rent generellt finns det inget ansvar för tjejen att betala för hennes kompis skadegörande handling. Det finns heller inget lagstöd som skulle tvinga henne att ange sin vän.

För att du ska kunna få hjälp av polisen krävs det att tjejens kompis har begått ett brott. Det brott som här kommer i fråga är skadegörelse enligt 12:1, detta förutsätter dock att kompisen har handlar uppsåtligt vilket med stor sannolikhet blir mycket svårt att bevisa. På grund av detta blir det mycket svårt för dig att nå någon framgång genom denna väg. Det jag alltså skulle rekommendera dig att göra är att se om det finns några avtalsvillkor vid bokande av taxiresan som gör att tjejen skulle bli ansvarig för sin kompis handling.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma,

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?