Ansvar för lånad egendom som blivit stulen

FRÅGA
Jag lånade ut min bil till min kompis och den skulle återlämnas nu i september. Jag har fortfarande inte fått tillbaka den och nu säger hon till mig att den blivit stulen. Jag pratade med en bekant som sa att om jag går till rätten med detta kommer hon antagligen behöva betala för bilens värde. Stämmer detta? vilka relevanta lagrum kan jag ha hjälp av i detta fallet? vill vara påläst kring detta innan jag tar nästa steg.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Bestämmelsen om lån, dvs. vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till bestämd lös sak, finns i 11 kap 1 § handelsbalken (1735:1232). Låntagaren har enligt lag en vårdplikt och bär enligt rättspraxis presumtionsansvar. Det innebär att låntagaren ska anses vid skada ha varit försumlig och ska ersätta skadan om han inte kan bevisa motsatsen, dvs. att skadan inte berott på hans vårdslöshet. Låntagaren anses inte ansvarig för olyckshändelser om skadan inte uppkommit på grund av avtalsstridigt nyttjande. Har bilen blivit stulen på grund av låntagarens vårdslöshet kan låntagaren hållas skadeståndsskyldig. Av frågan framgår inte hur bilen blev stulen. Det blir ytterst en bevisfråga.

Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för bl.a.sakens värde. Sakens värde är enligt huvudregeln återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (334)
2021-01-10 Skadeståndsskyldighet vid sakskada
2020-12-23 Skadestånd för jacka
2020-12-09 Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil
2020-12-02 Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (88101)