Ansvar för den dödes skulder

FRÅGA
Hej!Jag har en oklar bild av min mors ekonomiska situation avseende tillgångar och skulder.Hon har lånat pengar av privatpersoner utan säkerhet. Hur hanteras dessa vid hennes frånfälle?Som jag har förstått betalas dessa av dödsboet, men skulle dessa inte kunna betalas med tillgångarna, blir jag som enda arvinge betalningsskyldig för den del som inte täcks av tillgångarna?Om man vid bouppteckningen missat någon skuld, kan en privatperson vid ett senare tillfälle kräva mig på skulden?Med vänlig hälsning,/Pelle
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om ansvar för den avlidnes skulder regleras delvis i Ärvdabalken och delvis Handelsbalken. När din mamma dör, ansvarar hennes dödsbo för skulderna. Bestämmelsen om detta hittar du i 10:10 Handelsbalken. Hur detta går till regleras närmare i Ärvdabalken.

När en person dör skall man göra en bouppteckning, se 20:1 ÄB. Bouppteckningen är en sammanställning av den dödes tillgångar och skulder och är den handling som sedan ligger till grund för arvskiftet dvs. fördelningen av arvet. Alla skulder skall beaktas, även skulder till privatpersoner. Det bästa du kan göra är helt enkelt att ta hjälp av din mamma så länge hon är vid liv och undersöka vilka skulder som finns och vem som har rätt att få betalt.

Skulderna skall täckas av de tillgångar som finns i dödsboet. Om det är så att du redan under bouppteckningen inser att tillgångarna inte räcker för att betala alla skulder så kommer dödsboet gå i konkurs. Långivarna kommer då att få betalt ur boet i proportion till fordrans storlek och det blir då inget över till dig som arvinge. Det är alltså endast om det finns ett överskott efter att alla skulder har blivit betalda som detta fördelas som arv.

Om arvskifte görs innan alla skulder har blivit betalda (eller medel åtminstone avsatts särskilt för betalning av skulderna) ska arvskiftet gå tillbaka, se 21:4 ÄB. Det innebär att du som ensam arvinge kommer bli tvungen att lämna tillbaka det du fått i arv (eller motsvarande värde) för att täcka skulden som inte blivit betald innan arvskiftet. Det viktigaste att veta är att du aldrig riskerar att ”gå minus”. Det enda du riskerar är att det alltså i slutändan inte blir någon tilldelning till dig från din mammas bo.

Sammanfattningsvis så är det endast dödsboets tillgångar som kan tas i anspråk för att täcka den dödes skulder. Det värsta som kan hända är att du inte får något arv efter din mamma. Om du missat någon skuld vid bouppteckningen kan alltså en person kräva dig på skulden, men endast till den del du ”inte går minus”. För att undvika situationen bör du redan nu försöka utröna vilka skulder din mamma har.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89654)