Ansvar för bult som orsakat fall?

FRÅGA
Hej jag heter L det var en dag för 3.5 år sedan jag Hadde hälsat på en kompis i orminge ägs av W. Sen när jag skulle ner och handla åt honom så snubblade jag på en bult som nån klantig mekaniker glömt utanför hissen.. nerför stentrapporna . Landade så olyckligt att jag bröt nacken kota c-4c5Minns inget alls,förrän livräddande operation ägt rum ,lever nu med förlamning och ständig smärta. 30 år e jag känns väldigt orättvist då jag har stora kostnader pga detta och stort lidande. Ansvarsfrågan vart ligger den tro. W eller hur är det ?? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag har avlägsnad personuppgifter från din fråga enligt våra villkor.

Det kan vara möjligt för dig att få skadestånd, antingen av W men kanske framförallt av mekanikern. Det ska dock mycket till och det lättaste sättet för dig att få ersättning lär vara genom ditt försäkringsbolag.

Vad krävs enligt lagen för att bli skadeståndsskyldig?

Den som har vållat skadan är ansvarig (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta omfattar både fysiska personer och s.k. juridiska personer, t.ex. företag. För att en person ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det att den:

1. Orsakat en skada

2. genom handling eller passivitet

3. som är vårdslös

4. och har ett orsakssamband med skadan.

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen.

Skadeståndet för personskada omfattar både sjukhuskostnader, inkomstförlust som skadan medfört (5 kap. 1 §). I vissa fall ersätts även estetiska följdskador samt psykiskt och fysiskt lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens).

Tolkning av din situation

Det krävs alltså att antingen W eller mekanikern varit vårdslösa och att denna vårdslöshet har ett klart orsakssamband med den inträffade skadan. En bult som jag tolkar det är ett ganska litet objekt som lätt glöms kvar och blir liggandes i trappen. Frågan är om detta kan tolkas som vårdslöst av mekanikern eller ett enkelt misstag. Bulten kan enkelt ha slunkit ur en låda eller liknande och blivit kvar. Det går absolut att argumentera för vårdslöshet men utan andra omständigheter har jag svårt att tänka mig att det skulle orsaka skadeståndsskyldighet.

Det måste dessutom finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Att glömma kvar en bult i en trappa måste alltså anses ha ett tydligt samband med att någon faller och bryter nacken, för att skadestånd ska kunna dömas ut. Det verkar i ditt fall som att du haft väldig otur med var den låg och hur den orsakade ditt fall. Detta är mycket svårt att förutse och ett orsakssamband är tveksamt.

Skadeståndsskyldigheten kan tänkas ligga på W men det är svårt att tänka sig eftersom det är mekanikern och inte W som har lämnat bulten. Det är dessutom höga krav på vårdslöshet om det är i W:s egen byggnad. Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett lägenhetshus men i så fall kan det snarare vara den som äger och ombesörjer städning av byggnaden som är ansvarig. Återigen är detta mycket långtgående resonemang och det krävs förmodligen ytterligare omständigheter för att skadeståndsansvar kan uppkomma.

Slutsats

Det är dock värt att tänka på att kraven förvisso är hårda för att rätten ska döma ut skadestånd men man kräver i första hand skadestånd själv direkt från skadevållaren. Om du förklarar din situation för den du anser kan vara ansvarig så kan ni mycket väl komma överens om något tillsammans.

Jag förstår att du säkert har haft att göra med dina försäkringsbolag och hoppas att det mesta av dina kostnader blivit täckta av detta. Mitt tips är att även kolla med byggnadsägarens försäkringsbolag och även möjligtvis mekanikerns. Det lättaste är att försöka samarbeta med dessa parter.

Om du anser att du faktiskt har rätt till skadestånd och vill ta upp en process så rekommenderar jag starkt att du först pratar med en jurist. Klicka här för mer info om vad våra jurister på Lawline kan göra.

Hoppas det reder ut dina tankar något och att du finner återhämtning från det du varit med om. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om du har juridiska frågor!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?