Ansvar för att ens barn orsakat skada genom brott

Hejsan.

Min son 14 år har varit med på en skadegörelse på en bil på sin skola. Då han är minderårig så blir det ju ingen polisiär sak. Men jag vill såklart att han ska få göra rätt för sig och betala det som den drabbade fått kostnader för. Jag fick tag på denna person men undrar nu följande: Om jag betalar dens självrisk, kommer det komma krav från försäkringsbolaget också på resterande kostnader? Ska man vänta att betala självrisken? Går det här på min hemförsäkring?

Tacksam för svar....

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisutredningen

Till att börja med så är det som du säger att barn under 15 år kan inte bli straffad för brott. Men polisen kan fortfarande inleda en brottsutredning för att utreda omständigheterna kring händelsen, om socialnämnden begär det, om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt 15 år varit inblandad eller för att tillgodose ett enskilt intresse (31§ lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare, LUL). I ditt fall skulle det kunna bli en brottsutredning för att det kanske finns ett enskilt intresse från den som har fått bilen förstörd, för att lägga grund för dennes skadeståndsanspråk. Men återigen kan din son inte bli straffad för brottet.

Ansvar för barns skada

Förälders ansvar för barns skada framgår av skadeståndslagen. En förälder ansvarar då för person eller sakskada som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5§ skadeståndslagen). Detta är oberoende av om barnet blir dömd för brott eller om barnet är under 15 år. Förälderns ansvar begränsas dock till 1/5 av prisbasbeloppet (vilket för år 2020 motsvarar 9 460 kr).

Den som lidit skada kan välja mellan att rikta anspråket med dig som förälder, eller mot din son. Huvudregeln är att man är ansvarig för sitt eget vållande (2 kap. 1§v skadeståndslagen), vilket innebär att din son ändå själv kan bli skadeståndsskyldig. Dock finns det vissa förutsättningar för jämkning om man är under 18 år, då man ska ersätta det utifrån den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, om det finns ansvarsförsäkring och andra omständigheter (2 kap. 4§ skadeståndslagen).

Detta informerar jag om för att skadelidande har dessa möjligheter, men om ni kommer överens om något annat er emellan är det såklart fritt också.

Vad ska du betala?

Skadelidandes försäkringbolag kommer göra en utredning kring skadan och antagligen komma fram till att ni ska betala hela kostnaden för bilens reparation. Detta tror jag för att skadan vållats genom brottslig handling, och att din son är så pass gammal att han är på gränsen till att kunna bli straffad för brottet. Det är här en eventuell brottsutredningen hos polisen kan komma att ligga till grund för försäkringsbolagets anspråk. Men detta kan jag inte säga med någon säkerhet då det är försäkringsbolagen som sköter detta. Om du vill betala självrisken är detta nog inga problem, men det finns en risk att det kommer komma ytterligare anspråk från försäkringsbolaget. Jag tror inte att det finns några grunder för jämkning av beloppet i detta fallet, men jag vet inte tillräckligt om det för att kunna säga det med säkerhet (3 kap. 6§ skadeståndslagen).

Vissa har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring, vilket täcker skador som barn vållar även genom brott, men det bästa du kan göra är att kontakta ditt försäkringsbolag och förklara situationen, så kan de bättre svara på hur det ser ut för dig i just er försäkring. Om du har en försäkring som täcker, kan försäkringsbolagen komma överens om detta sinsemellan. Men jag kan tyvärr inte ge ett mer exakt svar utifrån era respektive försäkringar, utan det är bäst att ni kollar upp det med dem!

Om skadelidandes försäkringsbolag återkommer till er med anspråk på hela summan, hade jag rekommenderat dig att kontakta en jurist, eller vår juristbyrå för vidare vägledning i hur ni ska hantera anspråket utifrån er situation.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”