Ansvar för anhörigs handlingar

2017-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA
En anhörig har kört bil i flera år med indraget körkort o gör inget för att förnya det! Är anhöriga medansvariga ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bilkörning utan körkort

I lag om straff för vissa trafikbrott (se lagen här) finns bestämmelser om straff för personer som kör ett fordon utan körkort. Om någon utan körkort kör ett fordon med uppsåt (med vilja) döms denne till böter för olovlig körning. Har personen som kör forndonet tidigare haft körkort men som nu är återkallat får det dömas till fängelse i högst sex månader (3 §). Det är alltså straffbart att köra ett fordon utan att ha tillstånd att göra det, det vill säga utan ett körkort.

Ansvar för annans handlingar

När det gäller olovlig körning kan en person som tillåter en person utan körkort att köra bil bli ansvarig för medverkan till olovlig körning. Det kan vara till exempel en person som anställer någon utan körkort men ändå låter denne köra bil i tjänsten eller en vårdnadshavare som låter ett barn köra bil utan körkort. Om man lånar ut sin bil till någon som man vet inte har körkort kan man också bli ansvarig för medverkan.

Om de anhöriga i detta fall inte lånar ut sina bilar eller på annat sätt medverkar till att personen utan körkort kan köra bil är de anhöriga inte ansvariga för medverkan till den olovliga körningen. Anhöriga kan inte heller hållas ansvariga för att de inte "avslöjar" personen som kör utan körkort. För att bli ansvarig för underlåtenhet att avslöja ett brott krävs att det uttryckligen finns lagstadgat i den för brottet aktuella paragrafen (se 23 kap. 6 § brottsbalken här). I 3 § lag om straff för vissa trafikbrott som är den aktuella paragrafen för olovlig körning finns inge uttrycklig skyldighet att avslöja när en annan person kör olovligen.

Av frågan framgår inte hur de anhöriga har agerat men har de som sagt inte hjälpt till eller tillåtit personen utan körkort att köra bil (genom till exempel utlån av bil) är de anhöriga inte medansvariga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1245)
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?
2021-11-03 Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

Alla besvarade frågor (97338)