Anställningstid

Hej. Jag funderar över hur man beräknar uppsägningstid och hur "den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren" ska tolkas. Då min nuvarande anställning är strax över 1år men min totala anställningstid är närmare 13år. Är det bara min nuvarande anställningstid som räknas eller får jag räkna den totala tiden jag har varit anställd trots att jag har testat ett annat jobb i 1½år ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I lag om anställningsskydd (LAS) § 3 och 22§ stadgas hur beräkning av anställningstiden ska göras. Enkelt sammanfattat ska all tid som en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare räknas in i dennes totala anställningstid. Du skriver att du varit anställd totalt i 13 år och jag tolkar då som att du räknat in den nuvarande anställningstiden (12 år tidigare + 1 år nu). Angående uppsägningstid är 11§ Las tillämplig som stadgar att du har rätt till en uppsägningstid om 6 månader (då du varit anställd mer än tio år) om arbetsgivaren säger upp dig. Väljer du själv att säga upp dig är uppsägningstiden en månad enligt samma bestämmelse.

Länk till LAS har du https://lagen.nu/1982:80

Vänligen  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000