Anställningskontrakt

FRÅGA
Hejsan! Jag blev uppsagd för 2 veckor sedan (visstidsanställning) på grund av för mycket anställda och för lite jobb i stort sett. Näst sista dagen på min uppsägningstid ringer min arbetsgivare och har ångrat sig. Problemet är ju att jag redan har skrivit på uppsägningskontraktet men min arbetsgivare sa att han bara "river" det. Min fråga är kan han göra så? Måste jag i så fall inte skriva ett nytt kontrakt eller på något sätt förnya det gamla? Är jag inte i teorin, fortfarande arbetslös?
SVAR

Hej Joakim!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

När arbetsgivaren säger upp dig från din anställning så måste detta ske skriftligen. Detta framgår av lag om anställningsskydd (Las) 8§. Genom den skriftliga uppsägningen så är du inte längre anställd hos din arbetsgivare. När din arbetsgivare ringer dig näst sista dagen på din uppsägningstid och menar att han ångrat sig, så uppfattar jag det som att han vill åter ta tillbaka dig som anställd. I juridisk mening så har du alltså blivit återanställd. Anställning till skillnad från uppsägning (från arbetsgivarens sida) kan ingås både muntligt och skriftligt, dvs. det finns inga formkrav. Däremot måste en arbetsgivare senast en månad efter anställningen lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Denna information kan både tas med i självaste anställningsavtalet/anställningsbeviset eller om det inte finns ett skriftligt anställningsavtal, ange informationen i ett annat skriftligt dokument.

Med tanke på att du redan varit anställd på arbetsplatsen och att din arbetsgivare troligen tror att du aldrig blivit uppsagd eftersom "han ångrat sig" bör du se till att få skriva på ett nytt anställningskontrakt för att skapa ett större skydd för dig själv. I och för sig så kommer de gamla anställningsvillkoren att troligtvis fortsätta gälla i återanställningen om arbetsgivaren inte i samtalet sagt något annat. Juridiskt sätt är han skyldig att informera dig om anställningsvillkoren inom en månad efter att den nya anställningstiden började löpa igen.

Svaret på dina frågor:

Din arbetsgivaren kan riva uppsägningskontraktet, men det innebär inte att du inte blivit uppsagd. Utan det arbetsgivaren gör är att återanställa dig på nytt, i juridisk mening. Du måste inte skriva på ett nytt anställningskontrakt eftersom den redan är ingången muntligen. Däremot är det ALLTID bra att ha ett skriftligt bevis på att man har en anställning. Genom att arbetsgivaren ringer dig under din uppsägningstid så har du praktiskt taget aldrig varit arbetslös, däremot juridiskt sätt så hade du genom uppsägningen blivit arbetslös.

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll