Anställningsavtal upphör 30/6. Nytt avtal tecknas för samma tjänst fr.om 5/8. Fr.o.m. när gäller en uppsägning?

FRÅGA
Anställningsavtal upphör 30/6. Nytt avtal tecknas för samma tjänst fr.om 5/8. Om hen vill säga upp sig under sommaren, fr.om när gäller uppsägningen? Enligt första avtalet, andra avtalet eller under den avtalsfria tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar fr.o.m. när en uppsägning gäller om en person vill säga upp sig mellan två anställningstider. Regler om uppsägning finns framför allt i lagen om anställningsskydd (LAS).

Uppsägningstiden gäller enligt det andra avtalet
Det första anställningsavtalet upphör 30/6. Efter denna tidpunkt är alltså den första anställningen avslutad. Personen har skrivit på ett nytt avtal som gäller fr.o.m. 5/8 och jag antar att det är denna nya anställning som personen eventuellt vill säga upp. Det är därför uppsägningstiden enligt detta andra avtal som gäller för uppsägningen.

Uppsägningstiden gäller från den månad som uppsägningen sker
Enligt lagen gäller en minsta uppsägningstid på en månad från både arbetstagarens och arbetsgivarens sida (LAS 11 §). Ofta avtalas dock om längre uppsägningstid i anställningsavtalet. Jag rekommenderar därför personen att läsa i sitt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal för att veta exakt vilken uppsägningstid som gäller. Uppsägningstider gäller i princip alltid till ett månadsslut.

Exempel 1: Uppsägningstid en månad
Om personen säger upp den nya anställningen redan i juni, så gäller uppsägningen från juni och till månadsslutet efter en månad, d.v.s. 31/7. På samma sätt om personen säger upp det nya avtalet i juli, så gäller uppsägningen från juli och till månadsslutet efter en månad, d.v.s. till 31/8. Det spelar ingen roll vilken dag i månaden personen säger upp anställningen, utan uppsägningstiden gäller till månadsslutet månaden efter.

Exempel 2: Uppsägningstid tre månader
Om personen säger upp den nya anställningen i juni, så gäller uppsägningen från juni och tre månader framåt, d.v.s. till 30/9. Sägs avtalet upp i juli, så gäller uppsägningen till 31/10.

Den tid av uppsägningstiden som går in på den nya anställningstiden, d.v.s. tiden fr.o.m. 5/8 till uppsägningstidens slut är personen skyldig att arbeta.

Sammanfattning
Uppsägningen gäller från den månad som personen säger upp sig, oavsett om detta är under den avtalsfria tiden. Uppsägningstiden gäller så många månader som uppsägningstiden är enligt anställningsavtalet och alltid till den sista dagen i månaden. Personen är skyldig att arbeta under den avtalstid som är under uppsägningstiden. Om personen inte vill arbeta rekommenderar jag att kontakta arbetsgivaren och förklara situationen, kanske kan arbetsgivaren ha förståelse och låta anställningen avslutas tidigare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll