Anställningsavtal, kollektivavtal och lagen anger olika uppsägningstid. Vilken gäller?

FRÅGA
Jag har sagt upp mig. Det verkar svårt att fastställa uppsägningstiden. Jag har hittat tre varianter: 1. Signerat anställningsavtal från maj 2014 säger tre månaders uppsägningstid2. Kollektivavtal för tjänstemän på arbetsplatsen säger 2 månaders uppsägningstid3. LAS ger 1 månad om arbetstagaren säger upp sig själv, annars baserat på anställningstidNär jag skrev på för företaget fanns inget kollektivavtal. Företaget har anslutit sig till kollektivavtal flera år senare. Eftersom jag vill lämna och påbörja mitt nya jobb så tycker jag att det avtal jag skrivit på är till nackdel för mig. Både LAS och kollektivavtal skulle vara bättre för mig. Arbetsgivaren är orolig för att planerat arbete ska bli försenat och hävdar att det är tre månader som gäller. Har de rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga blir det främst aktuellt att kolla på lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar uppsägningstid, men även medbestämmandelagen (MBL) kommer beröras eftersom den behandlar regler kring kollektivavtal.

För det första är LAS semidispositiv, vilket innebär att ett kollektivavtal kan gå före vissa av lagens bestämmelser. För det andra är det möjligt att avtala om annan uppsägningstid i anställningsavtalet jämfört med vad LAS anger, så länge det inte är till nackdel för arbetstagaren (2 § LAS).

Så lång uppsägningstid som möjligt för arbetstagaren anses vara det mest förmånliga för arbetstagaren. Anställningsavtalet hade därför kunnat gå före lagen eftersom avtalet ger rätt till en längre uppsägningstid. Kollektivavtalet går dock före både lagen och anställningsavtalet när det gäller uppsägningstid, även fast det anses vara till arbetstagarens nackdel (2 §, 11 § LAS och 27 § MBL).

Förutsatt att kollektivavtalet gäller för dig som tjänsteman så ska arbetsgivaren följa vad som anges där och om det inte görs kan arbetsgivaren riskera att behöva betala skadestånd till facket (se 54–55 § MBL).

Om du är medlem i det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte får betydelse för om bestämmelserna i kollektivavtalet anses tvingande eller inte. Om du är medlem i det aktuella fackförbundet blir villkoret i ditt anställningsavtal ogiltigt eftersom kollektivavtalet anger ett annat villkor, oavsett om du varit medlem sedan tidigare eller blir medlem idag. Det gäller dock inte om du redan är bunden av något annat kollektivavtal (26 § och 27 § MBL).

Om du inte är medlem i fackförbundet som har kollektivavtal har kollektivavtalet ingen tvingande verkan, men arbetsgivaren kan som sagt åka på skadestånd om hen brutit mot bestämmelsen i kollektivavtalet. Vanligtvis medger dock fackförbundet bättre villkor i det enskilda anställningsavtalet än vad som följer av kollektivavtalet men inte sämre villkor (54 § och 55 § MBL).

Sammanfattning

Utifrån lagens bestämmelser ska kollektivavtalet gå före, det vill säga att två månader uppsägningstid ska gälla i ditt fall. Om du är fackligt medlem i fackföreningen som har kollektivavtal på arbetsplatsen blir denna bestämmelse tvingande och villkoret i anställningsavtalet på tre månader blir ogiltigt. Om du inte är fackligt medlem blir inte villkoret i anställningsavtalet ogiltigt men arbetsgivaren kan riskera skadestånd om fackförbundet motsäger sig villkoret. Fackförbundet kan dock gå med på att arbetsgivaren avtalar om mer förmånligare villkor med arbetstagaren, det vill säga en längre uppsägningstid.

Min rekommendation

Om du inte är medlem i något fackförbund sedan tidigare är mitt råd till dig att du blir medlem i den fackliga organisation som har kollektivavtal på arbetsplatsen, eftersom kollektivavtalets bestämmelser då kommer få tvingande verkan för dig. Om detta inte är möjligt är min rekommendation att du försöker komma överens med arbetsgivaren om en kortare uppsägningstid. Alternativt hör med vad det kollektivavtalsanslutna fackförbundet tycker om frågan eftersom det strider mot kollektivavtalet.

Jag hoppas du känner att du är nöjd med ditt svar! Om du behöver mer hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96550)