Anställningsavtal eller LAS?

FRÅGA
Hej, enligt mitt anställningsavtal, visstidsanställning/vikariat, har jag 3 månaders uppsägningstid medan företaget har 1 månads uppsägningstid. Företaget omfattas inte av något kollektiv avtal. Enligt LAS §2 2 st, framgår att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag". Mitt anställningsavtal är något som ger mig som arbetstagare sämre skydd / rättigheter vid uppsägning, kan jag hävda att avtalet är ogiltigt vid uppsägning från min sida? Och på så sätt få samma rättigheter som företaget enligt detta kontrakt (1 månad)?Tack på förhand.Med vänlig hälsning, Emma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Precis som du skriver får ett arbetsavtal inte inskränka de rättigheter du som arbetstagare tillförsäkras enligt lagen om anställningsskydd (LAS) (här). Uppsägningstiden du som arbetstagare har rätt till framgår av 11 § (här) och varierar beroende på hur länge anställningsförhållandet varat.

Skulle bestämmelserna i LAS ge dig fördelaktigare uppsägningstid kan du således åberopa lagen eftersom den gäller framför ditt enskilda anställningsavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?