Anställning utan skriftligt avtal och vad gäller uppsägningstid?

FRÅGA
Hej! Jag har jobbat på ett ställe sen i slutet av september men ej skrivit på anställnignspapper trots att jag bett om detta. Nu har jag sagt upp mig då jag fått annat jobb. Chefen påstår att jag har 1 månads uppsägningstid men det kan väl inte stämma? Detta kan ju lika gärna vara en provanställning eller hur? Visst kan jag gå omgående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag om anställningsskydd (LAS) reglerar anställning och uppsägningstid.

6 c § LAS stadgar att senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet/anställningsförhållandet. Det ska innehålla bl.a. om anställningen gäller tills vidare, under begränsad tid eller om det är en provanställning, om anställningen är tillsvidare ska även uppsägningstiden anges (du kan läsa exakt vilka uppgifter som ska finnas med i 6 c §: här). Om din arbetsgivare inte har gjort detta kan hen bli skyldig att utge skadestånd (38 §). Muntligt avtal gäller dock, själva anställningsavtalet behöver inte vara skriftligt så det ni kommit överens om muntligen har fortfarande rättslig verkan.

Enligt 4 § så gäller en anställning tills vidare (fast anställning), men tidsbegränsad anställning kan ingås för de fall som regleras i lag (5 och 6 §§). Bland annat kan provanställning avtalas. Men av vikt för svaret på din fråga är att ”huvudregeln” anses vara tillsvidareanställning alltså fast anställning, och provanställning blir det bara om man kommer överens om det. Om du och din arbetsgivare, när anställningen ingicks, inte kom överens om att det var en provanställning eller annan form av tidsbegränsad anställning så är det därmed en tillsvidareanställning.

Vid en tillsvidareanställning så gäller en minsta uppsägningstid på en månad (11 §). Annat kan dock avtalas till förmån för arbetstagaren i anställningsavtal. Kollektivavtal kan också göra avsteg från 11 §, även till nackdel för arbetstagaren.

Jag skulle därmed säga att om du och din arbetsgivare inte kom överens om annat så är din anställning en tillsvidareanställning, vilket gör att du som huvudregel har en uppsägningstid på 1 månad precis som din arbetsgivare påstår. Du kan ta kontakt med facket eller en verksam jurist om du vill ha närmare din rätt till skadestånd för utebliven skriftlig information utrett.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?