FrågaARBETSRÄTTSjuk 21/02/2019

Anställd som misstänks sjukskriva sig när han/hon egentligen kunnat arbeta

Kan man vara sjukskriven och tex tvätta sin hobby bil, eller gå på anställningsintervju eller på kvällen gå på event efter normal arbetstid?

Om en anställd gör det flera gånger i månaden och man kan bevisa det går det att avskeda denna eller är det uppsägning som gäller?

Går det kräva tillbaka lön? Kan man som arbetsgivare kräva skadestånd för merkostnader?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad får den anställde göra som sjukskriven?

För att sjukskriva sig och ha rätt till sjuklön krävs det att arbetstagaren varit sjuk och har haft en nedsättning av sin arbetsförmåga. I ett fysiskt krävande yrke kanske ett brutet ben är grund för sjukskrivning, medan det inte är det för ett stillasittande kontorsjobb. Beroende på vad det är för typ av jobb kan det som är en rimlig orsak för sjukskrivning på en arbetsplats kanske inte vara det på en annan. Huruvida det är okej att den anställde sjukskrivit sig och sedan exempelvis tvättat bilen eller gått på events beror alltså på orsaken till sjukskrivningen och om den anställde hade kunnat jobba trots orsaken till sjukskrivningen.

Vad kan arbetsgivaren göra om den misstänker att den anställde är oärlig med sina sjukskrivningar?

Om en anställd är frånvarande mer än vad som anses normalt, exempelvis flera gånger i månaden, kan arbetsgivaren utfärda ett förstadagsintyg. Detta är något arbetsgivaren kan göra när det föreligger särskilda skäl, så som att en anställd har varit frånvarande mer än vad som anses normalt och att arbetsgivaren till exempel misstänker att den sjukskrivne egentligen inte har skäl för frånvaron. Om arbetsgivaren vill göra en sådan begäran ska den vara skriftlig och får inte gälla längre tid än ett år. Avvikelser kan göras genom kollektivavtal. Arbetsgivaren kan även vända sig till försäkringskassan.

Rent praktiskt innebär förstadagsintyget att arbetsgivaren kan neka den anställde sjuklön ifall han/hon inte lämnar ett läkarintyg från första dagen av sjukdomen på arbetsgivarens begäran.

Kan uppsägning vara en möjlighet?

För att få säga upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ha saklig grund för detta. Saklig grund kan vara:

arbetsbrist, eller personliga skäl.

I det fall som beskrivs ovan verkar det vara personliga skäl som skulle utgöra saklig grund för en uppsägning. För att personliga skäl ska föreligga krävs som huvudregel att arbetstagaren är olämplig till att fortsätta utföra arbetet, och det räcker därmed inte några enstaka fall av misskötsamhet. Handlar det om upprepad misskötsamhet kan det dock vara grund för uppsägning på sikt.

I det beskrivna fallet skulle jag säga att det innan en uppsägning genomförs krävs korrigerande samtal där syftet är att beteendet hos medarbetaren ska bli bättre, inte att uppsägning ska ske. Skulle detta inte hjälpa och misskötseln fortsätter upprepas kan det bli läge att fundera över uppsägning. Vid en eventuell uppsägning ligger det då på arbetsgivaren att bevisa att det finns skäl för uppsägningen. Det kan alltså vara en god idé att som arbetsgivare noga dokumentera misskötseln, förda samtal med den anställde samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits.

Att avskeda den anställde är i den nämnda situationen inte möjlig, då det ställs högre krav på misskötsel än vad som föreligger i den här situationen.

Går det att kräva tillbaka lön och/eller skadestånd?

Som jag förstår frågan handlar den om ifall det går att kräva tillbaka den sjuklön som utbetalats trots att den anställde kanske egentligen inte hade rätt till att vara sjukskriven? Detta ställer jag mig tveksam till. Skadestånd kommer sannolikt inte heller att bli aktuellt. Med ett sådant förstadagsintyg som jag beskrev ovan kan det dock bli möjligt för arbetsgivaren att i framtiden begära läkarintyg redan från första sjukdagen. Inkommer inget sådant kan arbetsgivaren neka att betala sjuklön.

Sammanfattningsvis

Jag skulle råda arbetsgivaren att i första hand utfärda ett förstadagsintyg om den anställde har mycket frånvaro. Detta eftersom det finns misstanke om att den anställde vid tillfällena för frånvaron egentligen kanske hade kunnat jobba. Det är därutöver klokt att föra samtal med den anställde där man pekar på den misskötsamhet man tycker finns, samt vara noggrann i dokumentationen för det fallet att en uppsägning skulle bli aktuell senare.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon fredag vid 14:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”