Anställd som i rätten skriftligen ljugit

FRÅGA
Hej!En tjänsteman på ett företag har skriftligt inför Tingsrätten uttalat osanningar om mig.Personen har fått möjlighet att skriftligt ta tillbaka sina påståenden men avstått.Tjänstemannen har gjort sina uttalanden i tjänsten.Jag har tänkt polisanmäla tjänstemannen, som privatperson för brott mot brottsbalkens 5 kapitel 1§.Om vi tänker oss att det som sagts är brottsligt kan jag då med framgång få tjänstemannen fälld eller är det i så fall tjänstemannens arbetsgivare som är skyldig.
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Frågan är inte helt lätt att besvara eftersom att jag inte har hela bakgrunden till händelsen, därför kan jag inte ge ett säkert svar på om ett åtal verkligen skulle ha någon framgång.

Med bakgrunden du gett verkar det möjligt att tjänstemannen har gjort sig skyldig till förtal (brottsbalken 5 kapitlet 1 §). Brottet förtal kräver att tjänstemannen har utpekat dig som klandervärd eller brottslig eller att hen har lämnat uppgift som var menat att utsätta dig för annans missaktning. Tjänstemannen kan dessutom undkomma ansvar om hen hade skälig grund för uppgiften eller var skyldig att lämna uppgiften, t.ex. vid tjänsteplikt (2 stycket i förtalsparagrafen). Det är inte möjligt att med bara den information som jag har nu ange om hen lämnat uppgift enligt 1 stycket eller om hen kanske är fri från ansvar enligt 2 stycket.

Om du anser dig ha fog för att anmäla tjänstemannen för förtal är det du som ska väcka åtal (rättegångsbalken 47 kapitlet 1 §). Förtal är ett såkallat målsägandebrott och det är målsägande själv (alltså du) som driver målet (brottsbalken 5 kapitlet 5 §). Vad din skriftliga stämningsansökan ska innehålla finner du i rättegångsbalken 47 kapitlet främst 2 §.

Straffet för förtal är som du säkert sett böter men det finns även möjlighet att få skadestånd om man yrkar på det. Tjänstemannens arbetsgivare kan bli skyldiga att betala det eventuella skadeståndet. Detta kallas principalansvar och finns i skadeståndslagen 3 kapitlet 1 §. Då krävs att brottet har skett i tjänsten, som du här anger att är fallet.

Jag vill här även varna för att rättegångskostnaderna kan bli ganska stora och du behöver överväga om du kan ta den risken innan du ger dig in i processen. Det beror självklart på hur övervägande bevis du har för att utsagan var felaktig.

Jag anser vidare att det även kan vara fråga om osant intygande, brottsbalken 15 kapitlet 11 §. Då krävs dock att tjänstemannen till tingsrätten har intygat att ett avtal har ingåtts, att examen har erhållits eller liknande som innebär att i en urkund lämna osann uppgift om andra än sin egna angelägenheter (mer om detta finns att läsa i boken Brotten mot allmänheten och staten av M. Ulväng m.fl. sid. 169-174). Det finns dessutom ett krav på att det funnits en fara för att intyget kommer till användning (vilket verkar har skett här).

De två brotten, förtal och osant intygande, skyddar olika intressen så det borde vara möjligt att tjänstemannen döms för dem båda.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll