Anställd skadade sig på kundens mark - vem bär ansvaret?

FRÅGA
Hej,jag undrar vem i denna situation som bär ansvaret. Jag har ett företag, där en av våra chaufförer skadade sig på kundens brygga vid avlastning. Jag tog själv titt på kundens brygga och den var inte bra, den var i dåligt skick om man säger så. Butiksägaren håller på och hävdar att han bär inget ansvar för olyckan, att han bara bär ansvar för sina anställda. Vem är det om inte han?? Jag förstår att jag bär ansvar för mina anställda och skador som kan uppstå i samband med jobbet. Men denna skada uppstod ju på kundens anläggning och ngt som var utanför min kontroll. Snälla hjälp mig, vad säger lagen, vad gäller?? mvh,Janne
SVAR

Hej Janne och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det bör inte vara några problem för din chaufför att få ersättning, kunden har ansvar för skador som han orsakar.

Vad säger lagen?

Varje person har ansvar för sina handlingar och skador som orsakas därav (2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL)). Detta gäller även juridiska personer, d.v.s. företag, föreningar och liknande, som alltså har ett så kallat organansvar. Om kunden är en del av stat eller kommun, täcks även detta (3 kap. 1 § 2 stycket SKL).

Att varje person ansvarar för sin egen handling innebär också att de ansvarar för icke-handlingar, alltså underlåtenhet att handla. Detta kan t.ex. handla om att inte sköta om sin brygga eller att inte sätta upp en skylt vid sin brygga om att den är instabil. Det krävs att handlingen (eller icke-handlingen) har ett orsakssamband till skadan som uppkommit och att detta samband var förutsebart. Vidare måste skadevållaren ha varit vårdslös enligt någon regel eller handlingsnorm (t.ex. branschpraxis) eller allmänt sunt förnuft.

Enligt 5 kap. 1 § SKL ska skadeståndets belopp motsvara kostnaderna för sjukvård, utebliven lön och eventuellt lidande (se Trafikskadenämndens tabeller för referensbelopp).

Din situation

Kunden som person eller som företag bär alltså ansvaret för skada som orsakats av deras brygga. Genom att inte sköta om sin brygga och inte heller sätta upp någon varningsskylt, har de företagit en handling genom passivitet.

Orsakssambandet är inget problem i detta fall. Har man en trasig brygga så väntar en olycka på att hända.

Handlingen är vårdslös om det går att se tydligt på bryggan att den är redo att braka samman eller liknande och en neutral person skulle hålla med om detta. Det är även vårdslöst om det bryter mot branschpraxis om hur bryggor ska vara konstruerade och skötas.

Vad händer nu?

Det är egentligen din chaufför som har ett skadeståndsanspråk gentemot kunden men ingenting förbjuder att du för hans talan om du vill det. Du eller din chaufför bör skriva ett brev till kunden så snart som möjligt att han är skyldig att betala skadestånd enligt vad jag skrivit ovan.

Om kunden vägrar, så kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Mer info om detta finns här. Om det blir en tvist i rätten så kan du inte längre föra hans talan. Han blir part och jag rekommenderar starkt att han tar hjälp av vår juristbyrå här på Lawline med att skriva en stämningsansökan och få representation i rätten om det kommer till det steget. Mer info om detta finns här.

Kör försiktigt och tveka inte att höra av er till Lawline igen om juridiken krånglar! Vi erbjuder premiumrådgivning till företag, läs mer här.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (369)
2022-01-19 Ersättningsskyldig om man råkar ha sönder annans egendom?
2022-01-13 Skadeståndsansvar vid snöras från tak
2021-12-25 Vad händer om jag orsakat en brand så brandkåren rycker ut?
2021-11-30 Kan jag få ersättning för ett blåmärke på grund av väggras?

Alla besvarade frågor (98658)