Anställd med tidsbestämt datum

Jag har en anställd med tidsbestämt slutdatum. Nu har arbetsuppgifterna sinat och jag har inga arbetssysslor att ge honom. Kan jag säga upp honom innan avtalat slutdatum. Jag har inte ekonomi att ha honom kvar när det inte finns något att göra.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.

Anställning
Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Eftersom din arbetstagare är anställd med ett tidsbestämt slutdatum utgår jag från att personen är tidsbegränsad anställd hos dig, LAS 5 §. En sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos dig i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år (LAS 5 a §):

1. Under en femårsperiod eller,

2. Under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos sin arbetsgivare i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

Upphörande av anställning
En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört förutsatt att något annat inte avtalats, LAS 4 §. Huvudregeln är således att man inte kan säga upp en person med tidsbegränsad anställning, men det går att avtala om detta. Däremot måste då båda parterna (arbetsgivaren och arbetstagaren) vara överens.

En tidsbegränsad anställning kan också upphöra vid avsked, LAS 18 §, eller genom frånträde, LAS 4 § st. 3. Slutligen kan den upphöra genom att den går över i en tillsvidareanställning, LAS 5 § och 5 a §.

Här kan du försöka prata med arbetstagaren och se om ni kan komma överens om ett tidigare slutdatum, men som utgångspunkt kan du inte säga upp hen innan anställningstiden löpt ut.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att kontakta våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här för att boka tid.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000