Anställd med tidsbestämt datum

FRÅGA
Jag har en anställd med tidsbestämt slutdatum. Nu har arbetsuppgifterna sinat och jag har inga arbetssysslor att ge honom. Kan jag säga upp honom innan avtalat slutdatum. Jag har inte ekonomi att ha honom kvar när det inte finns något att göra.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.

Anställning
Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Eftersom din arbetstagare är anställd med ett tidsbestämt slutdatum utgår jag från att personen är tidsbegränsad anställd hos dig, LAS 5 §. En sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos dig i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år (LAS 5 a §):

1. Under en femårsperiod eller,

2. Under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos sin arbetsgivare i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

Upphörande av anställning
En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört förutsatt att något annat inte avtalats, LAS 4 §. Huvudregeln är således att man inte kan säga upp en person med tidsbegränsad anställning, men det går att avtala om detta. Däremot måste då båda parterna (arbetsgivaren och arbetstagaren) vara överens.

En tidsbegränsad anställning kan också upphöra vid avsked, LAS 18 §, eller genom frånträde, LAS 4 § st. 3. Slutligen kan den upphöra genom att den går över i en tillsvidareanställning, LAS 5 § och 5 a §.

Här kan du försöka prata med arbetstagaren och se om ni kan komma överens om ett tidigare slutdatum, men som utgångspunkt kan du inte säga upp hen innan anställningstiden löpt ut.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att kontakta våra jurister på Lawlines Juristbyrå, klicka här för att boka tid.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94235)