FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/04/2021

Ansökan om vapentillstånd/licens

Hej.

förra året i April dömdes jag för Ringa vapenbrott, jag var 15 år gammal och fick betala dagsböter, dom har soft air gunen i beslag. Jag undrar om jag får ta tillbaka den (isf när) och behöver jag ansöka om tillstånd eller göra något speciellt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 vapenlagen. Polisen beslutar om vapentillstånd enligt 2:2 vapenlagen. Enligt 2:5 vapenlagen ska tillstånd bara beviljas om det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utfärdat allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vad som ska bedömas vid ett tillståndsärende. De råden har sedan varit vägledande i mål som rört vapentillstånd (HFD 2016 ref 33).

Enligt de allmänna råden är en förutsättning för vapentillstånd att personen i fråga gjort sig känd som en pålitlig, omdömesgill och laglydig person. RPS menar vidare att en person som begått brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen inte bör få vapentillstånd förrän en viss tid efter brottet begicks. Brottets svårhetsgrad ska i det fallet vara avgörande för att bestämma hur lång tid efter domen som vapentillstånd kan meddelas. RPS uttalar också att det vid brott mot jaktlagstiftningen som medför exempelvis villkorlig dom inte bör beviljas tillstånd förrän cirka fem år efter det att gärningen begicks.

Eftersom bedömningar sker från fall till fall är det svårt att säga exakt hur lång tid efter domen du kan ansöka om vapenlicens. Eftersom din dom är hänförlig till hantering av vapen kan du sannolikt inte få vapenlicens förrän åtminstone ett par år efter brottet begicks. Däremot är det enligt min bedömning inte troligt att du behöver vänta tills domen försvinner ur belastningsregistret för att kunna få din licens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen. Fem år efter brottet begicks bör du definitivt kunna få vapenlicens.

Klicka på länken för att komma till ansökan: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/


Hälsningar,

Maryam NaqqarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo