Ansökan om utökad frigång

2017-08-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Min sambo sitter på en klass 3 i Stockholm. Han är dömd till 6 månader, men vill ansöka om utökad frigång efter 3 månader. Skälen är att problematiken hans adhd ger inte kan tillgodoses, samt att han har två små barn varav ena med 4 neuropsykiatriska diagnoser plus att jag som är hans sambo är långt gången i en graviditet, och är ensamstående med allt. Det han är dömd för involverar bland annat narkotika i lindrig grad. Finns de ändå en chans att beviljad utökad frigång om man har ordnat boende, sysselsättning samt går på provtagningar för att bevisa och styrka att man inte hamnar i återfall i brott, och tillsist vem skickar man ansökan till och finnas det en särskild blankett eller skriver man på rent papper? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En intagen får beviljas utökad frigång efter halva strafftiden (minimitid 3 mån.) har avtjänats. Det ska inte finnas någon beaktansvärd risk för att den intagne ska återfalla i brott, undandra sig straffet eller allvarligt missköta sig på annat sätt. Han eller hon ska ha tillgång till bostad och ska utföra arbete, få behandling eller delta i utbildning av någon form, 11 kap. 5 § fängelselag.

Din sambo ansöker om detta på anstalten och hur utfallet blir (om han får bifall eller avslag på ansökan) beror mycket på de individuella omständigheterna. Vidare finns några riktlinjer som Kriminalvården följer och däribland att den intagne ska ha avklarat en permission, och en permission på egen hand samt en permission med övernattning utan anmärkning. Vidare utförs också kontroll av bostaden som den intagne ska bo i, FARK.

Hoppas detta besvarade din fråga, återkom gärna vid fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Mariam Ghazaryan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2638)
2021-07-27 Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol
2021-07-21 Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

Alla besvarade frågor (94270)