Ansökan om uppehållstillstånd

2019-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag (svensk medborgare) är gift med en man (irakisk medborgare) som bor i Rumänien och är asyl där. Min bror och hans fru äger en radhus som de hyr ut till mig i 2 år. Jag är tillsvidareanställd och får ca 20 tusen kr efter skatt per månad. Finns det någon chans att jag får avslag på min ansökan? Och vad skulle det i så fall bero på?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör försörjningskravet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning. För att din man ska få beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning behöver du som anknytningsperson kunna försörja dig och din man samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er båda (9 § Begränsningslagen). Försörjningskravet är uppfyllt om din lön efter avdrag för preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vi utmätning av lön (1 § förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt 7:5 Utsökningsbalken). Ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller annan liknande arbetsrelaterad ersättning jämställs med lön. Kravet är också uppfyllt om du har en förmögenhet som ni båda kan försörja er på.

Försörjningskravet innebär just nu att du, efter att du betalt hyran, måste ha en lön eller sjukpenning som uppgår till 7820 kr. Försörjningskravet innebär också att du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard, vilket du verkar ha. Förutom detta gör migrationsverket vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning alltid en seriositetsprövning av förhållandet. Detta då man vill undvika ett kringgående av lagen. Det är personen som ansöker om uppehållstillstånd som ska göra det sannolikt att förhållandet är seriöst. Därefter gör Migrationsverket en helhetsbedömning utifrån de omständigheter i det enskilda fallet. Faktorer som är av betydelse vid denna bedömning är däribland hur länge förhållandet har varat, att parterna träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans.

Migrationsverket gör således en seriositetsprövning vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Dessutom är det viktigt att du uppfyller försörjningskravet och utifrån den information du har gett så skulle jag säga att du har goda chanser att uppfylla försörjningskravet.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (977)
2020-02-13 Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?
2020-02-11 när kan återreseförbud upphävas?
2020-02-08 Tolkning av 5 kap. 5 § Utlänningslagen
2020-02-07 Kan man ansöka om uppehållstillstånd efter avslag?

Alla besvarade frågor (77126)