Ansökan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far födda utomlands

2015-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Har en sambo och dotter på 2.5 år från vietnam som sökt uppehållstillstånd i sverige. Nu är det så att jag har inte fått mitt namn på födelsebeviset eller något papper som styrker att jag är far till barnet. Har försökt i 2 år men blir nekad i vietnam. Min fråga är: ska det räcka med dna test för att migrationsverket ska bevilja uppehållstillståndet. Om man inte kan få papper i vietnam finns det något sätt man som svensk medborgare kan få hjälp i sverige? Tack för svar// Mattias
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

När en utländsk kvinna får barn med en svensk man blir inte barnet svensk medborgare förrän föräldrarna gifter sig med varandra. Du som är barnets far ska lämna in en ansökan om svenskt medborgarskap för barnet. Det är bara DU som far till barnet som kan lämna en anmälan.

Förutsättningen är att:

- du är svensk medborgare sedan barnets födelse ochbarnet inte har fyllt 18 år när anmälan lämnas in

- du och barnets mamma inte senare har gift er med varandra (för då har barnet automatiskt blivit svensk medborgare, se sidan om Automatiskt medborgarskap) och

- det är utrett att du är barnets pappa. Det måste finnas en giltig faderskapsfastställelse när anmälan sker.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in. Anmälan ska göras av barnets pappa.
Du ska använda blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far, nr 303041. Om barnet inte är folkbokfört i Sverige ska du lämna anmälan till en svensk ambassad eller konsulat. Blanketterna finner du på www.migrationsverket.se

Rörande DNA- testet. Det måste finnas en giltig faderskapsfastställelse när anmälan sker. Det innebär att du måste styrka, att du är fader till barnet. I det fall är fastställande genom ett DNA-test ett alternativ som kan vara aktuellt i ditt fall. Om man läser på migrationsverkets hemsida så bör dock ett giftermål vara tillräckligt för att fastställa faderskapet. Sedan har ni ansökt om uppehållstillstånd vilket är ett annat alternativ (för modern och barnet), om ni planerar att stadigvarande bo ihop i ett samboförhållande och det inte finns något som talar emot det. Ert förhållande ska då vara seriöst för att det ska kunna göras. Om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

Folkbokföring ska även ansökas på skatteverket då folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött, är det viktigt att anmäla födseln till Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750) som finns att ladda ned från Skatteverkets webbplats. Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass. Det underlättar bedömningen för Migrationsveket om de har dokument om barnet.

Ni bör kunna få hjälp på svenska ambassaden i Vietnam rörande kontakt med svenska myndigheter. Det framkommer inte i din fråga ifall ni har kontaktat ambassaden. Sen kan man direkt kontakta Migrationsverket genom att maila dem http://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/E-posta-oss.html

Jag hoppas att allt löser sig och att du har fått lite mer klarhet i din fråga! Lycka till
Hälsning,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll