Ansökan om svenskt medborgarskap.

Hej, jag bor i Sverige nästan 6 år, men sista 2 åren varje år jag har varit utanför Svergie mer än 6 veckor. Jag kan säga att jag bor här allt tillsammans 4 år. Min fråga handlar om när kan jag ansöka för svensk medborgarskap?

Tack

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar när du kan ansöka om ett svenskt medborgarskap. Eftersom jag inte kan dra en slutsats av enbart den information som framgår i frågan har jag besvarat frågan på ett allmänt sett, varvid du förhoppningsvis kan placera dig själv under rätt kategori.

Automatiskt - Automatiskt förvärv av ett svenskt medborgarrskap genom att ett visst rättsfaktum inträffar:

Födsel (2 § MedbL).

En förälder till barnet är svensk medborgare (härstamningsprincipen).

Eller en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Hittebarn (3 § MedbL).

Presumeras vara svenska medborgare tills de verkliga förhållandena utretts.

Adoption (4 § MedbL).

Barnet är under 12 år.

Hänför sig främst till nordiska adoptioner.

Anmälan - Förenklat förfarande för vissa grupper som uppfyller kriterierna för att bli svensk medborgare:

Personer uppväxta i Sverige (6-8 §§ MedbL).

Statslösa barn (6 § MedbL).

Barn med utländska föräldrar (7 § MedbL).

Ungdomar som fyllt 18 men ännu inte 21 år (8 § MedbL).

De som tidigare varit svenska medborgare och återvinner sitt medborgarskap (9 § MedbL).

Ogifta barn under 18 år som förvärvar sitt medborgarskap tillsammans med föräldrarna (10 § MedbL).

Nordbor dvs. medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge (16-20 §§ MedbL).

Ansökan - Ingen ''rätt'' att bli medborgare, men staten kan efter en individuell prövning bevilja en ansökan om svenskt medborgarskap.

Naturalisation (11-12 §§ MedbL).

Det finns allmänna villkor som personen i fråga ska uppfylla, t.ex. kunna styrka sin identitet, vara myndig och ha ett permanent uppehållstillstånd.

Det finns undantag då personen i fråga kan få dispens, t.ex. om det finns särskilda skäl såsom att denne tidigare varit i relation med en svensk medborgare.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000