Ansökan om nåd vid livstidsfängelse

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, vad händer om en livstidsdömd inte ansöker om nåd? Sitter man då hela livet?Tack på förhand,Max
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst, för att svara på din fråga på ett så tydligt sätt som möjligt, kan det vara bra att definiera vad som menas med att en person blir livstidsdömd. Det finns ett antal olika brott som kan leda till att personen blir dömd till livstid, ett exempel är mord som regleras i 3 kap. 1 § brottsbalken. Straffet för mord är antingen ett straff på viss tid, fängelse i lägst 10 år och högst 18 år, eller på livstid (obestämd tid).

Är man livstidsdömd sitter man normaltvis inte hela sitt liv i fängelse, utan straffet är på obestämd tid tills det bestäms. Efter att en person som blivit dömd till fängelse på livstid avtjänat 10 år av sitt fängelsestraff, har denne rätt att ansöka om att få sitt straff bestämt till fängelse på viss tid enligt 1 § och 3 § lagen om omvandling av fängelse på livstid. Omvandling av straffet får göras om det finns särskilda skäl, och det avgör Kriminalvården enligt 2 §.

Enligt 4 § är det en del saker som ska beaktas när det gäller prövningen av en ansökan om omvandling av straff, och det är bl.a hur länge personen avtjänat sitt straff, om det finns risk att personen återfaller i brottslighet, om personen har medverkat att främja sin anpassning i samhället mm. En ansökan om omvandling av straff tas upp hos Örebro tingsrätt enligt 6 §.

När det gäller möjligheten att få nåd till sitt straff regleras det i svensk grundlag. Enligt 12 kap. 9 § regeringsformen framgår det att regeringen genom nåd får befria någon helt från en brottspåföljd eller mildra brottspåföljden. Generellt sett beviljar regeringen nåd bara i undantagssituationer, så i praktiken är det ganska svårt att få nåd för sitt straff. På regeringens hemsida framgår det att nåd inte är en rättighet, utan regeringen bestämmer efter en fri bedömning i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. För mer information om nåd finns det på Regeringens hemsida (se här).

Som svar på din fråga: nej, man sitter inte i fängelse i hela sitt liv om man inte ansöker om nåd. I Sverige innebär ett fängelsestraff på livstid inte att man sitter i fängelse hela sitt liv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86530)