Ansökan om boutredningsman

FRÅGA
Vi är tre dödsbodelägare. En advokat har anlitats för att göra bouppteckningen, men hon lyckas inte ena dödsboet. Nu vill jag, som är en av dödsbodelägarna, ha en oberoende boutredningsman som avgör detta samt genomför arvskifte. Allt för att få ett slut på en långdragen och smärtsam process.1. Hur ansöker jag om att en av tingsrätten utsedd boutredningsman tar över och avslutar bouppteckning och arvskifte?2. Ska jag stå för alla kostnader? 3. Hur lång tid brukar det ta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bouppteckning och möjlighet att ansöka om boutredningsman hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Om dödsbodelägarna inte kan enas om hur dödsboet ska förvaltas, avvecklas och skiftas så kan en lösning vara att ansöka om en boutredningsman som då tar hand om dödsboet och dess förvaltning istället för dödsbodelägarna, vilket regleras i ÄB kap. 19. Det är domstolen som utser en boutredningsman efter begäran av dödsbodelägare, ÄB 19:1.

Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, upprätta bouppteckning samt avveckla dödsboet. Om en boutredningsman har utsetts av domstolen är denne som huvudregel också skiftesman utan några särskilda förordnanden, vilket innebär att hen efter att dödsboet har utretts också genomför arvsskifte och om delägarna inte kan komma överens om arvskifte så kan ett tvångsskifte utföras, ÄB 23:5.

Boutredningsmannen måste redovisa sin förvaltning av dödsboet till minst en av dödsbodelägarna och även meddela vem denna personen är till tingsrätten, ÄB 19:14a §. Boutredningsmannen har rätt att få betalt för sitt arbete, vilket sker genom arvode som betalas från dödsboet. Om det däremot saknas pengar i dödsboet så ska istället den som ansökt om tjänsten betala arvodet, ÄB 19:19 st. 2. Samtliga dödsbodelägare behöver inte vara överens om att ansöka om en boutredningsman. Du kan således göra en sådan ansökan utan deras tillåtelse, men riskerar då också att själv få stå för kostnaderna om dödsboets medel inte räcker till. Om ni tre ansöker tillsammans blir ni istället solidariskt ansvariga för arvodet, vilket innebär att ni är lika ansvariga för att betala kostnaden. Däremot kan boutredningsmannen kräva betalning av vem som helst av er och den personen som då betalar arvodet får i sin tur vända sig till de övriga två med betalningskrav.

Ansökan om boutredningsman ska göras till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet och eftersom att du anger att du är dödsbodelägare så är du behörig sökande, ÄB 19:1. Ansökningsavgiften är 900 kr och den ska betalas i samband med ansökan, annars kommer ansökan inte att prövas. För att ansökan ska vara korrekt och för att du ska få med de handlingar som måste bifogas så rekommenderar jag att du besöker domstolens hemsida för att läsa mer om exakt vad som ska skickas in (jmf. ÄB 19:2). Du kan på hemsidan också hitta en särskild blankett som du kan använda vid din ansökan. Hemsidan hittar du här.

Det är svårt att svara på hur lång tid det kommer ta att skifta just ert arv eftersom det beror på omständigheter i det enskilda fallet och vad man är oense om. Som part bör man fundera på vilka frågor man önskar att boutredningsmannen ska pröva och om det är motiverat utifrån det ekonomiska värdet av vad man tvistar över i förhållande till kostnader för själva tvisten. Det är också bra att vara förberedd vid sammanträden, ge information och besvara de frågor som ställs samt försöka att vara saklig även om det ofta kan vara mycket känslor inblandade i dessa situationer för att försöka nå en överenskommelse.

Sammanfattningsvis kan du ansöka om en boutredningsman eftersom du är dödsbodelägare och jag rekommenderar dig att besöka domstolens hemsida för att ta del av deras blankett samt läsa mer om vad du behöver bifoga för att din ansökan ska vara komplett. Kostnaden för ansökan är 900 kr som du måste betala direkt för att få din ansökan prövad. Arvode för boutredningsmannen ska som utgångspunkt betalas av dödsboet, men om det inte finns tillräckligt med pengar så kommer du att få stå för denna kostnad om du gör ansökan ensam. Det är svårt att göra en tidsmässig uppskattning på hur lång tid det kommer ta att genomföra bouppteckning och arvsskifte eftersom det beror på omständigheterna i just ert fall.

Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97674)