Ansökan om betalningsföreläggande hos KFM samt möjliga händelseförlopp efter ansökan

2015-06-27 i Fordringar
FRÅGA
Hej!!Jag har en person som är skyldig mig ca 23000 kr. Personen lånade dem här pengarna för ca 2 år sen, och vi kom överens att hon skulle betala 2000 kr varje månad. Vi skrev inget avtal då hon sa att hon inte är den sortens person som inte betalar av sina skulder. Så avtalet mellan oss var muntligt helt enkelt. När jag vid senare tillfälle försökt att få henne att skriva ett skriftligt avtal då har hon vägrat. I år i början av året då ringde jag henne och pratade om lånet och vad hon är skyldig mig och ungefär när hon lånat pengar och att vi kommit överens om nya vägar för att hon ska kunna betala. Det samtalet har jag spelat in, vad ska jag göra?? Ska jag göra en fodran via advokat eller ska jag gå genom kronofogden??? Hon har redan skuldsanering och jag är inte den enda hon lånat pengar av och inte betalat tillbaka.... Har gemensam vän som hon pratat med om att hon inte tänker betala tillbaka och som hon berättat för att hon kommer neka att hon är skyldig mig om jag gjorde en anmälan. Den personen kan jag använda som vittne isf.Snälla vilken väg ska jag ta??? Kan jag få tillbaka pengarna???
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om man behöver kräva in en skuld från någon annan bör man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Det är ett förfarande som skapats just för att det ska gå förhållandevis snabbt och enkelt att driva in skulder. De krav som uppställs för att man ska kunna ansöka om betalningsföreläggande är följande:

- förfallodagen ska ha passerat (vilket den har gjort i ditt fall eftersom skulden skulle betalas tillbaka inom ca 12 månader och ca två år nu har passerat).

- du ska själv kunna påverka skulden genom förhandling (den är förlikningsbar) – om det är du som har lånat ut pengarna bör detta inte vara ett problem.

- skulden ska avse pengar – också uppfyllt i ditt fall.

Själva ansökan kostar 300 kronor och du gör den genom att fylla i en blankett som du kan hämta på KFM:s hemsida (här), där du också kan hitta annan nyttig information. Anvisningar om vad du ska fylla i finns på blanketten. Efter att du har skickat in blanketten, skickar KFM vidare den till personen som är skyldig dig pengar (gäldenären).

Sedan kan gäldenären antingen besluta sig för att betala tillbaka skulden – då måste du på en gång skriftligen meddela KFM att du drar tillbaka din ansökan, så de inte fortsätter med ärendet. Du ska även meddela KFM om endast en del av skulden återbetalats.

Gäldenären kan också bestämma sig för att bestrida skulden, alltså meddela KFM att denne inte tänker betala. Sker detta kommer du ha två val: antingen meddela KFM att du vill låta tvisten gå vidare till domstol (tingsrätten) eller att du inte vill låta ärendet gå vidare. Väljer du att inte låta tvisten gå vidare avskrivs ärendet. I så fall återstår möjligheten att försöka prata med personen igen, privat, och på så sätt få tillbaka pengarna. Väljer du att gå vidare med tvisten till domstol ska du meddela KFM detta. Domstolen tar då ut en avgift på 600-2500 kronor beroende på ärendets och skuldens storlek.

Att tänka på innan du bestämmer dig för att du ta tvisten vidare till domstol är att det i värsta fall kan bli kostsamt och utdraget. Om du förlorar tvisten kan du nämligen komma att få betala även motpartens (gäldenärens) kostnader för tvisten (såsom juristkostnader). Anlitar du ett eget juridiskt ombud måste du betala för det, och även om din hemförsäkring kan täcka vissa kostnader genom rättsskyddet tas antagligen en självrisk ut. Det krävs också att du har ordentligt med bevis för att visa att skulden faktiskt finns. Huruvida det inspelade samtalet samt vittnet du berättat om i din fråga är tillräckligt som bevis vågar jag inte svara på här, se information längst ned i svaret. Det faktum att personen som är skyldig dig pengar verkar ha ställt in sig på att neka sin betalningsskyldighet talar för att det kan komma att bli aktuellt med en domstolsprocess.

Det finns också ett tredje möjligt händelseförlopp efter att gäldenären fått din ansökan om betalningsföreläggande, nämligen att personen inte hör av sig till KFM. Hör personen inte av sig meddelar KFM ett så kallat utslag där personen förpliktas att betala skulden i enlighet med din ansökan. Det behöver dock inte ta slut där, utan även i detta fall kan en domstolsprocess komma att bli aktuell om gäldenären begär så kallad återvinning. Då måste du betala de ovan nämnda avgifterna till domstolen samt överväga om det är värt det att gå vidare med tvisten.

Får du ett utslag av KFM om att betalningsföreläggandet gått igenom (då går tvisten alltså inte vidare till domstol), kommer KFM att ta ut en avgift på 600 kronor för att driva in skulden. Denna avgift ska i första hand betalas av gäldenären, men om denne inte betalar får du i stället en faktura på avgiften från KFM.

Blir det aktuellt med en domstolsprocess kan du, som jag nämnde ovan, kontakta en jurist (förslagsvis någon av våra duktiga sponsorer som du finner längst ner på hemsidan) för en mer ingående bedömning av ditt fall och dina möjligheter att nå framgång i domstolen. Att tänka på är att sådan rådgivning är avgiftsbelagd och således inte gratis som den rådgivning du får här på Lawline.

Gällande skuldsaneringen kan det bli problematiskt att över huvud taget få tillbaka några pengar, beroende på hur omfattande skuldsaneringen är. Information om hur omfattande skulder som ligger till grund för skuldsaneringen kan du få reda på genom att kontakta KFM, se här.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!

Vänligen

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (694)
2020-07-11 Misstagsbetalning - condictio indebiti
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.
2020-06-25 Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?
2020-06-22 Preskription av fordran. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (81796)