Ansökan om betalningsföreläggande

FRÅGA
Jag har sålt en bil till en privatperson. Nu har jag inte fått betalt trots att ägarbytet är gjort.Jag har anmält detta som bedrägeri hos polisen. Kan jag göra nånting mer?Mvh Anders
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En åtgärd man kan vidta i din situation är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Regler på området finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande ska enligt 2 § avse ett åläggande för en svarande att betala en penningfordran som är förfallen till betalning. Detta förutsätter därmed att din fordran mot köparen förfallit till betalning. Regler om hur ansökan ska utformas finns i 9-22§§. Det finns en mall för ansökan på Kronofogdens hemsida som jag rekommenderar att du använder, se här.

Om svaranden inte bestrider ansökningen i rätt tid kommer Kronofogden snarast meddela utslag i enlighet med din ansökan, vilket följer av 42 §. Kronofogden kommer även självmant att verkställa utslaget, om du inte angett att verkställighet inte ska ske, se 45 §.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill veta något mer är det bara att kommentera nedan.

Gustav Sannegård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (488)
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?
2020-12-16 Vad man kan göra när någon inte ger tillbaka lånad egendom
2020-12-14 Indrivning av skuld genom betalningsföreläggande
2020-11-30 Hur kan man göra för att driva in obetalda hyror?

Alla besvarade frågor (88087)