Ansökan om betalningsföreläggande

FRÅGA
Hejsan!Jag har ett egetföretag. Så har jag en person som inte betalt sin räkning. Kan jag polisanmäla detta eller vad kan jag göra?Tack för svar. Med vänlig hälsning,Daniel Jensen
SVAR

Hej Daniel och tack för att du vänt dig till Lawline!

Dessvärre blir det ingen vidare effekt av att ringa till polisen vad gäller en obetald faktura.

Det du däremot kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förutsätter dock att förfallodatum har passerat och att skulden avser pengar. Om ansökan beviljas så skickar kronofogden ett brev till personen som är skyldig dig pengar. Personen kan då agera på tre olika sätt.

1. Personen betalar fordran till dig, detta innebär att du skriftligen måste dra tillbaka ansökan.

2. Personen kan bestrida föreläggandet, detta resulterar i att du ges möjlighet att ta tvisten till domstol.

3. Personen svarar inte, detta resulterar i att Kronofogden meddelar utslag och börjar verkställa föreläggandet. Detta innebär att Kronofogden driver in fordran.


För mer information, se Kronofogdemyndighetens hemsida. https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hoppas detta svarade på din fråga!

John Edgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll