Ansökan om betalningsföreläggande

2016-08-30 i Skuld
FRÅGA
Hej,Har lånat ut pengar(9 000 kr) till en kompis som nu inte betalar tillbala. Det började med hon väntade på ett idkort så hon kunde få tillgång till sina 14 000 kr på sin bank. Jag lånade då ut pengar i god tro tills hennes idkort skulle komma. Vi bor 140 mil ifrån varandra så betalningen har skett via swish. Hon slutade höra av sig och vägrar svara. Tog kontakt med hennes mamma och efter det fick jag i en sms konversation bekräftat att hon skulle betala tillbaka pengarna och jag har gått med på en avbetalningsplan men nu vägrar hon svara igen. Kan jag ansöka om betalningsföreläggande? Finns inget skriftligt men har swishbetalningen sparad och sms konversation där hon säger hon ska betala tillbaka. Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för din fråga!

För att du ska ha framgång med en ansökan om betalningsföreläggande krävs att du gör anspråk på en fordran som är förfallen, dvs. en fordran som du har omedelbar rätt att kräva in. Av det du skriver utgår jag från att ni inte hade avtalat någon förfallodag då din vän skulle ha betalat tillbaka pengarna. I en sådan situation gäller enligt 5§ Skuldebrevslagen att förfallodagen utgör den dag då du i egenskap av borgenär begär dina pengar. Gäldenären, din vän, bör ges visst skäligt rådrum för att betala åter efter att du framställt ditt krav, av din fråga verkar det dock ha förflutit viss tid redan. Utan att ha mer vetskap om er exakta situation framstår det som att din fordran har förfallit.

Då du har en fordran som har förfallit till betalning har du möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Denna process regleras i Lag om betalningsföreläggande och handräckning. Enkelt uttryckt går processen ut på att du som borgenär ansöker om betalningsföreläggande för den fordran du har mot din vän. Du ska i din ansökan ange yrkande och grunder. KFM kommer inte göra någon vidare prövning av riktigheten i ditt anspråk, så din tillgång till bevisning spelar i detta skede mindre roll. Är ditt anspråk uppenbart ogrundat kan det komma att utan framställan till svarande behandlas som att denne har bestritt ditt anspråk. Svaranden ska föreläggas att inkomma med sin inställning till din ansökan. Sökanden har då att medge eller bestrida ditt anspråk. Bestrider svarande är det upp till dig om du önskar ta tvisten vidare till domstol eller ej. Medger kärande, eller inkommer hen inte med svar, kommer KFM att utfärda beslut i enlighet med din ansökan och detta beslut utgör en exekutionstitel som du kan använda dig av om du exemelvis behöver ansöka om utmätning för att din vän fortfarande inte betalar tillbaka.

Tas tvisten till domstol på ditt initiativ och du hävdar ett anspråk på betalning måste du bevisa din rätt.

Hoppas du fått svar på din fråg!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (457)
2020-10-22 Är make/make ansvarig för andra makens lån?
2020-10-17 Olika typer av borgensansvar
2020-10-12 Kräva tillbaka pengar man lånat åt någon annan
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?

Alla besvarade frågor (85407)