Ansökan om att utfå vad annan blivit dömd att betala (ansökan om verkställighet)

Hej! Om någon blir dömd i tingsrätten till att betala tillbaka ett lån, men ändå inte betalar tillbaka, vart vänder man sig då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

För att utfå något annan blivit dömd att utge, i detta fall betalning av en skuld, kan den berättigade (Du) vända sig (dig) till kronofogden för att där ansöka om verkställighet (se 3 § 1 kapitlet utsökningsbalken). Den betalningsskyldige (gäldenären) informeras om ansökan och krävs på betalning (se 2 kapitlet utsökningsbalken). Erläggs ej betalning inom viss angiven tid görs en s.k. tillgångsundersökning, varvid Kronofogden undersöker vilka utmätningsbara tillgångar gäldenären har, varefter utmätning för betalning av skulden ev. kan ske.

Mer information om hur ansökan om verkställighet skall ske samt nödvändiga blanketter finns på Kronofogdens hemsida. Där kan Du även utreda vilket kontor din ansökan skall skickas till.

Utsökningsbalken finns här att läsa i dess helhet.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo