Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB

2021-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej jag behöver hjälp med en fråga för det hände en sak i förra veckan att när jag var ute så blev jag lite för full och då kom sen polisen där jag var och att de då sa att jag var jätte full och skulle ta hand om mig, så att de tog in mig på LOB sa att det hette. Sen släppte de mig men nu efteråt är det så att jag ska söka vapen licens och nu är jag jätte rädd att polisen inte ska ge mig vapen licens för att jag var för full??! Kan ni hjälpa mig hur jag ska göra? Kan de göra så jag inte får ha vapen?Tack så mycket för hjälp!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om vapenlicens

Enligt 2 kap 5 § vapenlagen får tillstånd att inneha skjutvapen endast meddelas om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Vid denna riskbedömning gör Polismyndigheten en kontroll i olika register för att se huruvida sökanden är registrerad för brott eller annan misskötsamhet. Enbart förhållandet att en person är dömd för brott innebär inget absolut hinder mot utfärdande av vapentillstånd. En prövning ska göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet där man bland annat tar hänsyn till den tid som förflutit sedan en eventuell händelse skett som kan verka negativt för den sökandes förtroende.

Bedömning av LOB

När din framtida ansökan om vapenlicens har kommit in ska en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet göras och därför är det svårt att ge något konkret svar på hur ett enskilt LOB-ärende kommer att bedömas. I praxis finns dock exempel där Polismyndigheten och förvaltningsrätten ansett att personer som flertalet gånger omhändertagits enligt LOB visat att de inte är pålitliga eller laglydiga och därför inte ska ha tillstånd att inneha skjutvapen.

Överklagan

Skulle du bli nekad tillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet till den förvaltningsrätt inom den domkrets du är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet enligt 10 kap 1 § vapenlagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96369)