Ansöka om uppehållstillstånd medan utlänningen fortfarande är i Sverige

2020-05-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har italienska tillfällig uppehållstillstånd. Jag har varit i Sverige tre och halv år och jag hade blivit ihåp med en tjej som är svensk medborgare och vi är fortfarande ihåp. Vi planerar att bli sambo. Hon har permanent jobb och har tillräckligt lägenhet och lön som kan försöja oss båda. Föratt vara där jag måste ha svensk uppehållstillstånd. Så min frågan är får jag ansöka uppehållstillstånd från inne i Sverige?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undra om du kan ansöka om uppehållstillstånd när du är kvar i Sverige. Jag förstår det även som att du redan nu har uppehållstillstånd i Italien.

Huvudregeln är att en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd ska göra det i sitt hemland, se 5 kap. 18 § Utlänningslagen.

Enligt 5 kap. 18 § 5p Utlänningslagen behöver inte någon som avser att gifta sig med eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige (enligt 5 kap. 3a § 1p Utlänningslagen) och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan om uppehållstillstånd där. Ett exempel på att det inte skäligen kan krävas att utlänningen återvänder till sitt hemland är att en person med långvarig militär tjänstgöring inte ska behöva återvända till sitt hemland för att där ansöka om uppehållstillstånd.

Det ska även bevisas att samboförhållandet är seriöst för att utlänningen ska kunna få uppehållstillstånd. Migrationsverket gör en så kallad seriositetsbedömning. Bedömningen innebär att en helhetsbedömning av makarnas/sambornas relation görs. Det som bland annat undersöks är hur väl personerna känner varandra och om det finns ett gemensamt språk.

I detta fall

Troligen kommer du behöva resa till ditt hemland för att ansöka om ett uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan vara svårt att uppnå kravet på att det "inte skäligen kan krävas" att du återvänder till ditt hemland. Det är relativt få omständigheter som omfattas av det.

För att kunna svara på frågan mer utförlig behövs det mer information. Mitt förslag är att du kontaktar Migrationsverket och frågar vad hur de ser på din situation. De har en skyldighet att hjälpa dig med frågor som berör uppehållstillstånd.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1136)
2021-02-26 Vad innebär kravet på skötsamhet för att kunna få svenskt medborgarskap?
2021-02-25 Hur ska hämta min fru till Sverige?
2021-02-25 Hämta nära anhörig till Sverige
2021-02-25 Ansökan om uppehållstillstånd för den som redan bor i Sverige

Alla besvarade frågor (89654)