Ansöka om uppehållstillstånd i Sverige

2021-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan min hustru vänta eller ansöka om uppehållstillstånd här i Sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av utlänningslagen, då reglerna om uppehållstillstånd finns i den lagen. Det står inte mycket i din fråga, varför jag kommer att utgå utifrån att din fru vill ansöka om uppehållstillstånd. Vidare nämner du ingenting om ditt egna medborgarskap/uppehållstillstånd i din beskrivning, varför jag i mitt svar kommer att utgå ifrån att du är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Är inget av detta fallet är reglerna annorlunda, och du är välkommen att återkomma till oss på Lawline

Allmänt om uppehållstillstånd

En person som vill börja bo i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns olika skäl för att få uppehållstillstånd, exempelvis kan det vara för att personen vill arbeta eller studera i Sverige eller flytta till en familjemedlem i Sverige eller för att söka skydd undan krig och förföljelse. Att en person får uppehållstillstånd i Sverige innebär att vederbörande har rätt att bo och leva här. Vidare kan ett uppehållstillstånd antingen vara permanent eller tidsbestämd. Om uppehållstillståndet är permanent så innebär detta att uppehållstillståndet gäller så länge personen bor i Sverige. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär att uppehållstillståndet gäller under en bestämd tid.

Vilken grund för uppehållstillstånd kan din fru ansöka på?

Det finns flera grunder för uppehållstillstånd som regleras i 5 kap 3 § UtlL, enligt mig kan följande grund vara aktuell:

Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige:

Gällande uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige räknas make (eller maka) i Sverige som familjemedlem. Där uppfyller alltså du och din fru kravet för att hon ska få uppehållstillstånd, eftersom du är hennes make och har medborgarskap/uppehållstillstånd i Sverige. Det finns därutöver ett så kallat försörjningskrav som medför att den som bor i Sverige (du) måste kunna försörja både dig själv och de familjemedlemmar (din fru samt eventuella barn) som ansöker om uppehållstillstånd.

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska sökas från hemlandet

När din fru vill ansöka om att bo med dig i Sverige är huvudregeln att ansökan ska göras från hennes hemland eller det land där hon har tillstånd att bo, enligt 5 kap 18 § UtlL. Det är först när uppehållstillståndet blivit godkänt och klart som hon får resa in i Sverige. Det finns dock några undantag för när den sökande får ansöka om uppehållstillstånd när han/hon redan befinner sig i Sverige. Dessa undantagssituationer regleras i en punktlista i 5 kap 18 § stycke 2 UtlL. Den punkt som jag skulle tro passar bäst in på din fru är punkt 5 ("utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där"). Delar migrationsverket den uppfattningen innebär det nyss nämnda undantaget att din hustru (om hon redan är i Sverige) inte behöver resa hem till hemlandet för att söka uppehållstillstånd, utan kan stanna kvar i Sverige och göra det här.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96428)