Ansöka om uppehållstånd efter inresa till Sverige

2021-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan min hustru vänta eller ansöka om uppehållstillstånd här i Sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du undrar ifall din fru kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige och samtidigt vänta här i Sverige.

Reglerna om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL) och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (s.k. den tillfälliga lagen). Huvudregeln är att din fru ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller det land där hon har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan hon reser in i Sverige eftersom en ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § UtlL).

Om din fru befinner sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd kan hon i vissa fall få uppehållstånd på grund av att hon vill bo med dig utan att behöva lämna landet. Att få ansökan om uppehållstillstånd prövad och beviljad när hon befinner sig i Sverige är dock enbart ett undantagsfall och kan enbart ske under vissa förutsättningar. En av kraven som ställs är att det inte är rimligt att kräva att din fru ska resa tillbaka till sitt hemland för att ansöka. Ett exempel på en sådan situation är att hon är gravid eller om ni har gemensamma barn, vilket gör att det skulle anses vara orimligt att kräva att hon reser tillbaka till hemlandet för att ansöka (5 kap. 18 § andra stycket femte punkten jämte fjärde stycket UtlL).

Sammanfattningsvis är utgångspunkten alltså att din fru måste ansöka om uppehållstillstånd innan hon kommer till Sverige. Om hon redan befinner sig här är huvudregeln att hennes ansökan inte kan bifallas, såvida det inte föreligger en sådan situation som motiverar att hon får ansöka från Sverige.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1238)
2021-10-25 Kommer en dröjsmålstalan att påverka ärendet negativt?
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?

Alla besvarade frågor (96550)