Ansöka om skiftesman att fördela arv

FRÅGA
Hej, jag har en fråga vad ert råd är:Vi är oense om fördelningen av ett arv i samband med ett kommande arvskifte.Bouppteckningen är avslutad av en juristbyrå. Ett förslag har kommit från juristbyrån på fördelning av arv i samband med arvskiftet. Förslaget grundar sig på en av arvtagarens åsikter om fördelning. Denne arvtagaren är bouppgivare.Åsikten grundar sig inte på det som anges i ärvdabalken. Jag har tidigare varit i kontakt via telefon med Lawline, där jag förklarade situationen/historien, detta stärkte mig i min åsikt att jag har rätt. Juristen från lawline rådde mig efter ytterligare kontakt att skriva följande fråga:1. Vad gör jag när juristbyrån som ville ha fullmakt för att utföra arvskifte inte har fått detsamma från samtliga arvtagare. Juristbyrån har avslutat ärendet och skickat bouppteckningen i original till bouppgivaren.2. Vad gör jag när inget händer - allt är tyst?Bouppteckningen ägde rum i april 2015.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är du missnöjd över en bouppteckning kan du, om du är dödsbodelägare, ansöka om att rätten ska förordna en skiftesman enligt 23 kap. 5 paragrafen ärvdabalken (nedan förkortat ÄB; lagrum finns här).

Dödsbodelägare är efterlevande make, sambo, arvingar eller universella testamentstagare enligt 18 kap. 1 paragrafen ÄB (se här).

Skiftesmännen har med arv att göra men i detta fall hänvisas till äktenskapsbalken (nedan förkortat ÄktB) 17 kap. 1-4 paragraferna samt 6-9 paragraferna.

Dessa arbetar likt bodelningsförrättare genom att de fördelar egendom om dödsbodelägarna inte kan komma överens om ett arvskifte, se 17 kap. 1 paragrafen ÄktB (se här).

Skiftesmannen kommer då att bestämma tid och plats för arvskiftet och kalla alla dödsbodelägare då arvskiftet ska ske enligt 17 kap. 6 paragrafen (se här).

Denna ska däremot få betalt av dödsbodelägarna ur boet så begär en dödsbodelägare en skiftesman kommer alla dödsbodelägare ärva mindre, se 17 kap. 7 paragrafen ÄktB (se här).

Anser du att inget händer efter bouppteckningen kan du då begära att få en skiftesman. Rätten utser då en person som kan besluta om vem som ska få vad vid arvskiftet, oberoende av vad det finns för förslag sedan tidigare.

Mer om att ansöka om skiftesman kan du läsa om här: http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Mal-och-arenden/Arenden/Boutrednings--och-skiftesman/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll