FrågaFAMILJERÄTTBodelning03/02/2017

Ansöka om försäljning av bostad utan bodelning

Hej! Jag köpte en fastighet 2008, delvis ärvde den, min mormors hus. Jag och min sambo flyttade in 2008. Vi gifte oss 2012 och skilde oss 2015. Ingen bodelning gjordes men min ex man fick 130000, men skulle ju inte haft ett öre, då fastigheten var belånad. Nu 2017 kontaktar jag mäklare för att försöka sälja fastigheten, då jag har stora skulder. Det framkommer då att min ex man måste godkänna försäljningen! Och detta vägrar han att göra! Vad gör jag nu och hur kan jag gå vidare i ärendet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta är helt klart ett dilemma men som tur är finns det klara besked om vad som måste göras för att lösa ditt problem. I mitt svar kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (som du finner https://lagen.nu/1987:230), jag kommer även att förkorta äktenskapsbalken till ÄktB.

Eftersom att ni från början var sambos men därefter gifte er (och sedan skiljdes) så kommer inte sambolagen vara aktuell utan ditt problem löses med tillämpande av äktenskapsbalken.

Lite bakgrund

Reglerna om makars egendom finns i 7 kap. ÄktB. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB och giftorättsgods ska delas vid en skilsmässa genom en bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Detta omfattar all egendom som är giftorättsgods med få undantag. I 7 kap. 2 § ÄktB kan du se vad som är enskild egendom.

Sedan kommer vi till reglerna om gemensam bostad, dessa är specialreglerade eftersom de anses ha så pass vikt i ett äktenskap, den ena maken ska alltså inte kunna sälja iväg bostaden utan att den andra maken samtycker, det blir alltså ett skydd för makarna att ha ett garanterat boende. Detta framkommer av 7 kap. 5 § ÄktB. Vad som är makars gemensamma bostad kan du läsa i 7 kap. 4 § ÄktB.

I ditt fall

Nu är det så att ni faktiskt inte längre är gifta, varför behöver då min före detta lämna samtycke för att jag ska kunna sälja min bostad? Detta går ej att utläsa ur lagtext utan är något som vuxit fram ur domstolarnas rättsprövning, alltså praxis. För den nyfikne är det NJA 1968 s. 169 där HD fastslagit att denna samtyckesplikt gäller fram till dess att bodelning skett. Det betyder att innan en bodelning skett så behövs samtycke från maken (eller före detta maken) för att en bostadsförsäljning ska kunna aktualiseras. Varför är det så? Då får vi snabbt övergå till reglerna om bodelning.

Makar ska dela på egendom som är så kallat giftorättsgods. Makar har alltså rätt till att få lika delar av den gemensamma egendomen efter ett äktenskap, denna samtyckes regel finns endast för att garantera båda makars rätt till egendom.

I ditt fall kan det tänkas konstigt eftersom att fastigheten var belånad. Men det finns ändå en lösning. I 7 kap. 8 § ÄktB står att en make kan få sälja en bostad utan samtycke om en domstol godkänner det. Vad du måste göra är alltså att ansöka om försäljning utan samtycke hos en domstol.

Domstolen medger såklart inte att en bostad får säljas bara för att en ansökan inskickats, de gör en bedömning om det vore okej för den ena maken att sälja bostaden. Det betyder att du måste kunna bevisa att din make inte har rätt till bostaden. Detta kan du göra om du kan styrka att han fått 130 000 kr av dig och andra relevanta fakta. Skulle det vara så att du skickar in det till domstolen ska domstolen höra av sig till din före detta make och har han då inget att invända emot så finns det goda chanser för dig att få sälja din fastighet.

Hur görs det praktiskt?

Det allra bästa för dig vore om du kunde få ett samtycke av din före detta som då godkänner försäljningen. Ger han inte detta så blir det såklart svårt, men du skulle kunna hota med domstol eftersom det är någonting de flesta vill undvika, och här nedanför beskriver jag hur du ska göra för att ”gå till domstol”.

Att säga ”ansök till domstol” är en sak, men hur ska en ansökan likt denna faktiskt göras? På domstolsverkets hemsida finns en blankett om stämning. Den blir aktuell, och inte lag om domstolsärenden eftersom din före detta make kan ha någonting att säga till om. Jag förklarar nedan vad som menas i blanketten.

- Det som yrkas, vad du faktiskt vill få ut av denna ansökan. Du ska alltså skriva att du vill att domstolen ska godkänna försäljning av din fastighet. Du måste då även förmedla all information som behövs för domstolen att veta exakt vilken fastighet det är frågan om.

- Bakgrunden till yrkandet. Det faktum att ni skiljts för ett par år sedan och din före detta har fått pengar men vägrar ändå gå med på en försäljning.

- De bevis som styrker dina omständigheter. Detta är svårt för mig att säga vad som gäller i ditt fall, men det kan vara allt från kontoutdrag till chattloggar. Vad som helst som kan tänkas behövas för att visa hur verkligheten ligger till för domstolen.


Blankett till domstolsverket: http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Blanketter/Stamning-svaromal/Ansokan-om-stamning---DV-161/

Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”