Ansöka om arbetstillstånd samt rätt till permanent uppehållstillstånd

Hej!

En nära vän till mig som kom till Sverige okt 2015 från Irak har fått sitt första avslag på sin ansökan om asyl. Eftersom han inte kan eller vill åka tillbaka till hemlandet och vill stanna kvar så vill han nu söka om arbetstillstånd. Han har även träffat en tjej med svensk medborgarskap som han vill gifta sig med, dock vill han först få tillstånd om att stanna kvar här på egen hand, då lagen säger att man är tvungen att söka om uppehållstillstånd vid giftermål i sitt eget hemland, dvs vänta på beslutet där.

Min fråga är nu om det går att ansöka om arbetstillstånd när man fått sitt första avslag om asyl under förutsättning att man fått erbjudande om jobb, samt om arbetstillståndet sedan kan gå över till permanent uppehållstillstånd om man sedan gifter sig med en svensk medborgare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL) och du hittar den här.

Till att börja med så finns det inget direkt hinder att söka arbetstillstånd endast för att man tidigare sökt asyl och fått avslag. Det är två olika ansökningsprocesser med olika grund för uppehållsrätt så han kan inte få avslag på ansökan om arbetstillstånd endast på grund utav att han redan har sökt asyl och fått avslag.

Däremot så finns det krav på att ansökan om arbetstillstånd ska göras innan inresa till Sverige och ansökan ska bli beviljad innan inresa till Sverige (6 kap. 4 § UtlL). Som jag förstår det på din fråga så är din vän fortfarande kvar i Sverige. Det betyder att om han ansöker om arbetstillstånd medan han är i Sverige så kan Migrationsverket (som prövar ansökan) avslå hans ansökan på den grunden att han inte ansökt innan inresa till Sverige.

Det finns dock undantag från den regeln, och det är om det finns synnerliga skäl (se 6 kap. 4 § och 5 kap. 18 andra stycket p. 11 UtlL). Likaså om han är undantagen från kravet på visering om han ansökt om tillstånd för arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft och arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om han måste åka tillbaka för att göra ansökan (6 kap. 4 § och 5 kap. 18 tredje stycket UtlL). Det finns även undantag om man har ett s.k. EU-blåkort (5 kap. 18a § UtlL).

För att besvara din andra fråga så ja, ett arbetstillstånd kan gå över till ett permanent uppehållstillstånd efter ansökan om personen under sammanlagt fyra år har haft uppehållstillstånd för arbete (5 kap. 5 § UtlL). Man kan även bli beviljad uppehållstillstånd på grund av anknytning, alltså att man t.ex. är gifta eller har för avsikt att gifta sig (5 kap. 3 §-3a § UtlL), vilket du själv har nämnt, det kan dock fortfarande vara tidsbegränsat. Det får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (5 kap. 3 b §). För permanent uppehållstillstånd gäller en allmän regel om att om man haft uppehållstillstånd i Sverige utan avbrott i fem år så kan man få ställning som "varaktigt bosatt" (5a kap. 1 § UtlL) vilket ger en rätt till permanent uppehållstillstånd (5 kap. 2a § UtlL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000