Anses förolämpning som ärekränkning?

FRÅGA
hej. om någon kallar en annan person för nazist och denna person tar illa vid sig och känner sig kränkt, som dessutom är emot nazismen. kan man anmäla detta som ärekränkning? eller kommer det att läggas ner per automatik? men om det gör i skrift?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad rubriceras kommentaren som?

Att kalla någon för nazist har karaktären av en förolämpning, vilket är ett brott. En person som t.ex. kallar någon för kränkande saker, beskyller någon för något kränkande eller beter sig på ett förolämpande mot någon sätt gör sig skyldig till detta brott (BrB 5 kap. 3 §).

Viktigt att ha i åtanke är att ärekränkningsbrott (d.v.s. förtal och förolämpning) inte faller under allmänt åtal utan istället under enskilt åtal, vilket framkommer av 5 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Enskilt åtal innebär att det är målsäganden själv som väcker åtalet. Alltså är det ingen åklagare inblandad vid en anmälan som rör ärekränkning.

För att åklagaren ska väcka åtal ska det finnas någon form av allmänintresse för att åtal väcks. Om så inte är fallet är det enskilt åtal som gäller vilket som sagt innebär att målsäganden själv får väcka åtal.

Kommer det att läggas ner per automatik?

Myndigheter har en skyldighet att utreda ett ärende i den omfattningen som dess beskaffenhet kräver enligt, förvaltningslagen (FL). Det innebär alltså att ärendet vid en anmälan inte kommer att läggas ner per automatik. Ärendet kan vid en utredning läggas ned ifall det föreligger brist på bevis.

Om det står i skrift?

Ifall det står i skrift är möjligheterna till att utredningen inte läggs ned större än ifall detta skett i ett verbalt sammanhang mellan två personer och det beror på att det föreligger bevis på att kommentaren skrivits och som dessutom vart menat att kränka.

Sammanfattning:

-Man kan anmäla kommentaren som ärekränkning enligt, 5:3 BrB. -Ärendet kommer inte att läggas ner per automatik. -Bevisstarkt ifall kommentaren i det specifika sammanhanget finns i form av skrift.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66981)