Anses det som förtal om någon sprider rykte om en att man "förskingrat "pengar, tagit ut visa kort och förfalskat namnteckning?

FRÅGA
Anses det som förtal om någon sprider rykte om en att man "förskingrat "pengar, tagit ut visa kort och förfalskat namnteckning? Detta pågår via meijl och mun mot mun.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad förtal är och försöka besvara frågan om personen som sprider ut ryktet har förtalat dig. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är förtal?

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här).

Har personen som sprider ut ryktet förtalat dig?

Du skriver att ryktesspridningen har skett både via mail och muntligen. För att det ska vara förtal måste uppgiften ha nått minst en utomstående, och personen som får höra uppgiften måste också förstå den. I det här fallet låter det som att uppgifterna nått flera personer, så det rekvisitet är uppfyllt.

Nästa fråga är om detta rykte är tillräckligt allvarligt för att kunna utgöra förtal. Att förskingra pengar är brottsligt, se Brottsbalken 10 kap 1 § (här). Om man påstår att någon har förskingrat pengar påstår man därmed att personen begått ett brott. Som framgår av rubriken ovan utgår man ifrån vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv, så om folk i din omgivning t.ex. får en sämre uppfattning om dig för att du påstås ha förskingrat pengar, eller om personer i din familj eller på din arbetsplats tycker att den typen av brott är särskilt allvarliga, talar det för att du blivit utsatt för förtal.

Det framgår inte av din fråga om personen kan ha haft skälig grund för sin uppfattning, eller om han eller hon var skyldig att uttala sig, så den delen av frågan blir svår att besvara.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (924)
2020-04-09 Kan jag bli dömd för något om jag hänger ut en person på stan?
2020-03-31 Fråga om förtal och ofredande
2020-03-28 Vad räknas som förtal?
2020-03-26 Kan begreppet ”rättshaverist” utgöra förtal alternativt förolämpning?

Alla besvarade frågor (78776)