FrågaPROCESSRÄTTVittna29/08/2022

Anonyma vittnen

Hej! Jag undrar om ni kan, i detalj, förklara vad anonyma vittnen är samt ge exempel på för-och nackdelar med att införa det i Sverige. Har valet 2022 någon påverkan på lagen om anonyma vittnen? Kan anonyma vittnen fungera som en brottsbekämpning? Går anonyma vittnen mot Sveriges rättssäkerhet? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  

Införande av anonyma vittnen är en mycket omdiskuterad politisk fråga. I mitt svar kommer jag att framföra argument för respektive emot anonyma vittnen. 

Ett anonymt vittne innebär att en person får vittna anonymt gentemot den tilltalade i en rättegång. Den tilltalade får alltså inte veta vem det aktuella vittnet är.


Argument för anonyma vittnen

 Argument som brukar föras fram för ett införande av anonyma vittnen är att många annars inte vågar vittna. Det leder till att utredningar läggs ner på grund av bristande bevisning. Det finns också dem som inte vill vittna på grund av rädsla för att bli utsatt för våld och hot och skräms till att inte vittna. Genom att införa anonyma vittnen är förhoppningen att fler vågar vittna och att fler personer därmed kan dömas för brott. På det sättet kan man argumentera att anonyma vittnen gynnar brottsbekämpningen. Frågan om anonyma vittnen har till exempel aktualiserats i debatten om bekämpning av gängkriminaliteten.


Argument mot anonyma vittnen

Argument som brukar framföras mot att införa anonyma vittnen hänger samman med rättssäkerhet och grundläggande principer för straffprocessen. Det kan hävdas att anonyma vittnen leder till att den tilltalade inte kan utnyttja sin rätt att bemöta det som framförs emot denne under rättegången.  Den tilltalade ska enligt grundläggande principer ha rätt till en full insyn i bevisning som läggs till grund för beslut mot denne. Den tilltalade ska även ha rätt att ifrågasätta vittnets trovärdighet och tillförlitlighet. Det bygger på att den tilltalade vet vem vittnet är. Om den tilltalade inte vet vem som vittnar kan denne inte heller beskriva sin eventuella relation till vittnet och det finns risk för att personer vittnar falskt, på grund av att vittnet exempelvis har något emot den tilltalade.  


Valets påverkan

Gällande din fråga om valet nu i september kan ha någon påverkan på lagen om anonyma vittnen är det svårt att säga i dagsläget. Ett flertal partier förespråkar ett införande av anonyma vittnen. Om dessa partier får en stark ställning kan anonyma vittnen komma att införas. Frågan kommer då att utredas närmare och jag kan tyvärr inte svara på hur en sådan lagstiftning kommer att utformas i så fall.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”