FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/04/2022

Anonym anmälan?

Jag undrar om det finns möjlighet av ngn expert som kan, utifrån sms och en anonym anmälan till SOS, se om det är samma person som skrivit dem. Och hur kan jag komma i kontakt med en sådan person? Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du avser ”soc”som i socialtjänsten. Om du istället avser SOS som i polis och räddningstjänst så kommer även det att redogöras för. 

Anonym anmälan 

Som privatperson har man alltid rätt att vara anonym vid en anmälan till socialtjänsten (jfr 14 kap. 1 c § socialtjänstlagen). Detta innebär att det inte går att spåra vem som har lämnat en sådan anmälan. 

Om du egentligen menade en anmälan till polisen så går det att tipsa både polisen och räddningstjänsten anonymt. Går saken vidare till utredning och om polisen har antecknat till exempel ett telefonnummer så kan det bli aktuellt med att söka upp personen. Detta kan vara fallet om personen senare ska kallas som vittne. Det går dock inte som utomstående att kräva att polisen utreder vem som har lämnat ett anonymt tips. 

Det går alltså, mot bakgrund av det ovanstående, inte att ta reda på vem som har gjort en anmälan och därför är det inte heller möjligt att koppla ihop sms med en anonym anmälan. Om man vill få en bild av vem det kan vara får man således försöka finna en röd tråd om vem som kan besitta den aktuella informationen. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo